Inclusió Social

Atenció i tractament ambulatori. Les unitats de conductes addictives – UCA

És un servei d’atenció ambulatòria a les persones amb trastorn de conductes addictives amb i sense substància (alcohol, opiacis de prescripció, heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesis, altres substàncies; joc patològic, noves tecnologies, sexe i altres) i a les seves famílies des d’un enfocament mèdic i psicosocial.

Què ofereix?

Programa d’informació i orientació:

 • A les persones afectades, als seus familiars i altres persones interessades si ho demanen.

Programes de desintoxicació:

 • Ambulatòria.
 • Hospitalària: derivació a la UPRA – Unitat de Desintoxicació Hospitalària d’Alcohol.

Programes de deshabituació:

 • Suport farmacològic:
  • Antagonistes opiacis.
  • Deshabituació farmacològica de drogues no opiàcies.
  • Interdictors i antideler (anticraving) de l’alcohol.
  • Tractament i manteniment amb metadona, buprenorfina/naloxona.
 • Programes lliures de drogues.
 • Programes d’atenció psicològica: individual, de parella, familiar.
 • Programa d’atenció a la psicopatologia dual:
  • Coordinació amb salut mental.
  • Abordatge farmacològic de la patologia psiquiàtrica.
  • Derivació a recursos de la xarxa psiquiàtrica en cas necessari.
 • Programa de seguiment de l’evolució dels usuaris amb VIH/sida i altres patologies infeccioses.
 • Programes de deshabituació de tipus residencial.

Programes i estratègies de reducció de danys:

 • Programes de disminució/consum controlat de l’alcohol i reducció de danys.
 • Reducció de danys d’altres drogues i potenciació d’hàbits saludables.
 • Intercanvi de xeringues i administració de preservatius.
 • Derivació a recursos de la xarxa psiquiàtrica en cas necessari
 • Programa d’erradicació del virus de l’hepatitis C (VHC)

Atenció i integració social:

 • Seguiment de la situació jurídica
 • Inserció sociolaboral
 • Derivació a recursos
 • Programa de suport territorial als serveis socials comunitaris

Els equips tècnics que integren aquesta secció es distribueixen territorialment en cinc Unitats de Conductes Addictives (UCA). Cada UCA disposa d’un equip tècnic interdisciplinari, integrat per: 

 • Un/a metge/a.
 • Dos/dues psicòlegs/òlogues.
 • Un/a treballador/a social.
 • Un/a DUE (diplomat/ada universitari/ària en infermeria).
 • Un/a TCAE (tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria).
 • Un/a auxiliar administratiu/va.

La secció compta amb una unitat tècnica administrativa que coordina les UCAs amb un/a cap de secció, un/a auxiliar administratiu/a i infermer/a.

Com accedir-hi?

Per derivació dels serveis socials, centres d’atenció primària i les Unitats de Salut Mental (USM) o contactant amb les UCAs. Els horaris d’atenció depenen de cada UCA, consultar l’enllaç corresponent:

L’UCA de Manacor i l’UCA de Mijgorn comparteixen edifici amb el Centre Comarcal de Manacor 1.

L’UCA de Calvià i l’UCA de Migjorn comparteixen l’equip tècnic al cinquanta per cent i alternen els divendres per a cobrir l’atenció en els dos centres.