Notícies

Notícies

Obert el termini d'informació pública per a l'aprovació dels nous Estatuts de l'IMAS

dimarts, 19. febrer 2019

Les al·legacions al respecte es poden presentar fins el proper dia 3 d'abril

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) inicia el període d'informació pública dels nous Estatuts de la institució, tal i com es publica al BOIB d'avui, 19 de febrer. Tal i com ja es va aprovar a la sessió plenària del Consell de Mallorca del passat dia 14, l'objectiu de l'IMAS amb els nous Estatuts és adaptar-se a Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, al Reglament orgànic del Consell de Mallorca i també a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

Tant el text dels nous Estatuts com la diferent informació d'interès al respecte es pot consultar a la seu electrònica del Consell de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=35198). En aquest sentit, i tal i com s'especifica al BOIB, s'ha iniciat avui el termini per poder fer al·legacions, el qual finalitza el proper dia 3 d'abril de 2019.