Notícies

Notícies

Convocatòria comissió de serveis CS23/2018 de metge/ssa

dimecres, 18. juliol 2018

En data 16 de juliol de 2018, s'ha publicat la resolució d'aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS23/2018 del lloc de feina de metge/ssa per a la LLar dels Ancians. Serveis Tècnics. Medicina Geríatrica i Rehabilitació.

El termini per presentar sol·licituds és de set dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació, del 17/07/2018 al 25/07/2018.