Notícies

Notícies

Convocatòria pública d'ajudes econòmiques a serveis i/o centres

divendres, 6. juliol 2018

Per a inversions en els serveis i/o centres de protecció de menors i d'inclusió social per a l'any 2018

Què és?

Atorgar ajudes econòmiques per al finançament d'obres de nova construcció, rehabilitació o adquisició de mobiliari i maquinària per tal d'obtenir l'autorització, l'acreditació i/o la millora dels serveis i/o dels centres d'atenció a la població del sistema de protecció de menors i d'inclusió social dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

A qui s'adreça?

A les entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i a les activitats de suport social a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2017.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud, a la seu electrònica:

Centres de protecció de menors

Centres d'inclusió social