Notícies

Notícies

Convocatòria comissió de serveis CS7/2018 de cap d'Informàtica

dimarts, 13. març 2018

En data d'avui, 13 de març de 2018, s'ha publicat la resolució d'aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS7/2018 del lloc de feina de Cap de Servei d'Informàtica per el Servei de sistemes d'informació i suport tecnològic a Gerència.

El termini per presentar sol·licituds, set dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació, és del 14/03/2018 al 22/03/2018.