Notícies

Notícies

Resolució de modificació de les llistes definitives de la borsa de treballador/a social

dilluns, 12. març 2018

Resolució de la presidenta de l'IMAS de 7 de març de 2018, per la qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnic/a Mijtà, especilitat Treballador/a Social.