L’IMAS organitza una nova edició del projecte SOIB 30 formació i ocupació Raixa 2022 amb 10 nous alumnes majors de 30 anys amb diversitat funcional

El curs finançat pel SOIB està especialitzat en manteniment de jardins i combina formació teòrica amb treball remunerat

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) gestiona des de 2017 el projecte mixt de formació i ocupació Raixa, adreçat a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, majors de 30 anys i en recerca activa de feina. És una iniciativa que s’inclou en el programa SOIB 30 Formació i Ocupació.

Aquest mes d’octubre, 10 nous alumnes han començat a rebre formació teòrica i pràctica sobre manteniment de jardins a Raixa, finca de gestió pública, ubicada a Bunyola, que dona nom al projecte.

El programa mixt, coordinat des de l’Àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social de l’IMAS, és finançat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i compta amb la participació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

La seva duració és de nou mesos, d’octubre a juliol, i es desenvolupa des de fa cinc anys amb l’objectiu de fomentar la inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional en una passa més cap a la igualtat d’oportunitats.

El curs, que inclou també seguiment psicosocial dels participants, dotarà als alumnes de les habilitats necessàries per poder accedir al mercat laboral mitjançant l’atorgament de dos certificats de professionalitat diferents: d’auxiliar d’activitats en agricultura i d’activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

A la vegada, la feina pràctica i remunerada que duen a terme durant els mesos de formació contribuirà a la recuperació dels espais agrícoles de Raixa i al manteniment dels seus jardins.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el programa d’accions duites a terme per l’IMAS amb la finalitat prioritària de fomentar i possibilitar la inserció en el mercat laboral de les persones amb diversitat funcional i fer realitat l’accés a llocs de feina estables i qualificats.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024