L’IMAS aposta per consolidar el Servei de Suport Psicosocial a tots els ajuntaments de Mallorca

N’ha doblat el finançament fins als 1,9 milions d’euros anuals i ha iniciat la ronda de reunions per a unificar els criteris de funcionament a tots els municipis

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) s’ha reunit amb un total de 28 ajuntaments per a estructurar i organitzar de manera conjunta el Servei de Suport Psicosocial a tots els municipis i garantir, així, en el marc del context comunitari, una atenció psicològica adequada a les persones que la necessitin, independentment del seu lloc de residència, amb l’objectiu de prevenir aspectes tan importants com el manteniment de la salut mental entre la població.

Aquest servei és una de les línies de finançament que s’emmarquen en els convenis del Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) que el Consell de Mallorca i ajuntaments han firmat per als anys 2022, 2023 i 2024 per un import total de 56,4 milions d’euros. En el marc d’aquests convenis, des de l’IMAS es reivindica la importància del paper dels professionals i de les professionals de la psicologia dins dels SSCB per a garantir el benestar mental i emocional de la població dins l’entorn comunitari i el treball en xarxa. De fet, l’IMAS ha doblat el pressupost que destina a aquest servei respecte als convenis anteriors, per la qual cosa s’ha arribat als 1,9 milions d’euros anuals per als anys 2022, 2023 i 2024 amb la finalitat de finançar part de la jornada o la jornada completa de la persona que treballa com a psicòloga en aquest recurs en cada un dels municipis.

El Servei de Suport Psicosocial comprèn la intervenció individual i familiar, i la intervenció grupal, en què la participació del professional de la psicologia es consolida com un element més dels equips d’intervenció i disseny dels plans de prevenció i intervenció comunitària, els plans d’infància i adolescència, els plans de prevenció de drogues o els plans propis de serveis socials. Igualment, les persones responsables d’aquests serveis a tots els municipis es coordinaran en tot moment amb el Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial de l’IMAS.

Durant aquesta reunió que l’IMAS i els ajuntaments han mantingut, s’ha recalcat la necessitat de donar continuïtat a aquests serveis i s’ha establert un circuit d’entrada homogeni per a totes les persones usuàries que en fan ús a tots els municipis. Igualment, s’ha concretat el nombre de professionals que hi treballaran a cada municipi i s’ha fixat un calendari de reunions bimensual per donar continuïtat a la tasca d’assessorament i acompanyament als professionals dels serveis socials d’atenció primària.  

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024