El Ple del Consell aprova el primer Reglament de Centres d'Atenció Infantil de 0 a 3 anys de Mallorca

La normativa entrarà en fase d’al·legacions i es considera un punt de partida per seguir treballant de forma conjunta amb els agents i entitats implicades

El Ple del Consell ha aprovat amb 16 vots a favor i 13 en contra el que serà el primer Reglament de Centres d’Atenció Infantil per a nins i nines de 0 a 3 anys de Mallorca. I ho ha fet amb la presència de representants de les entitats implicades en l’elaboració del document, com ara: l’Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB), la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA Mallorca), l’Assemblea 03 Illes Balears i PIMEM; algunes de les quals han pogut intervenir a la sessió extraordinària.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, ha destacat la importància de la passa que s’ha donat avui, ja que «comptar amb una normativa per regular aquest tipus de centres era una demanda i una necessitat històrica, a més d’una prioritat per al Consell. Agraïm a tots els agents, famílies i entitats participants la seva actitud proactiva, la seva col·laboració i les aportacions per poder fer-ho realitat».

El primer Reglament per a Centres d’Atenció Infantil de Mallorca, i el segon d’aquestes característiques en aprovar-se a tot l’Estat després de Menorca, unifica els requisits bàsics de funcionament de les anomenades «escoletes no educatives» i marca les pautes que han de complir quant a espais, instal·lacions, ràtios, seguretat, horaris, formació o nombre de professionals en plantilles, entre d’altres.
El text contempla, a més, la creació d’una base de dades accessible des del Registre Unificat dels Serveis Socials, on es podrà consultar quins són els centres que compleixen amb la nova regulació. Fet que donarà seguretat als mateixos centres, als seus professionals, usuaris i a les prop de 4.000 famílies que ara mateix recorren al servei.

L’objectiu durant tot el procés d’elaboració de la normativa per aquests espais no dependents d’autorització de l’administració educativa, segons ha explicat Alonso, «ha estat el d’establir un punt de partida a partir del qual poguem garantir que els infants de fins a tres anys rebin la millor atenció, vetllant pel seu benestar i seguretat i assegurant la conciliació familiar».

D’acord amb aquesta idea s’han mostrat les representants de l’Assemblea 03 Illes Balears, María José Jiménez; d’Escola Catòlica de les Illes Balears, Llúcia Salleras; i de l’Associació d’Empresaris d’Escoletes, Guarderies i Espais Infantil 0-6 de PIMEM, Francisca Picornell. En la seva intervenció durant la sessió plenària han coincidit que és molt important i necessari regular el funcionament dels centres d’atenció infantil perquè els nins i nines de fins a 3 anys puguin optar a un servei d’atenció i cura que els protegeixi i vetlli pels seus drets i benestar i que aquest reglament és un punt de partida, tot i que queda camí i feina per fer.
El següent tràmit serà sotmetre el text a audiència pública, moment en el qual
associacions, federacions, corporacions locals i la resta d’administracions territorials amb competències en aquest àmbit, podran presentar les seves al·legacions i acabar de perfilar el que serà el document definitiu.

Una vegada aquest estigui disponible, tots els centres tendran un termini de 5 anys per adaptar-se. Amb la finalitat que puguin continuar amb la seva activitat, l’IMAS contemplarà en el seu pressupost de 2023 una nova línia d’ajudes adreçada a tots aquells que hagin d’adequar-se a la nova norma. 

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024