Consell i conselleria de Salut col·laboren per donar suport i formació a la gent gran en temes relacionats amb consum

El conveni cerca facilitar els tràmits digitals i les tasques diàries als usuaris de les llars i dels serveis comunitaris

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera i la consellera de Salut i Consum del Govern, Patricia Gómez, han presentat avui al Servei de Promoció de l’Autonomia Personal Son Bru, a Puigpunyent, un conveni de col·laboració promogut per la Direcció Insular d’Atenció Comunitària de l’IMAS i per la Direcció General de Consum per donar una mà a la gent gran en matèria de consum i defensa dels seus drets en aquest àmbit.

L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, del director insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, i del director general de Consum, Félix Alonso.

L’acord va adreçat, principalment, a les persones majors usuàries dels serveis de l’Equip de Vellesa i Família (EVIF)  i de les llars socioculturals del Consell i té per objecte informar i formar tant els professionals de l’IMAS com la gent gran per facilitar-los les tasques diàries que tenen a veure amb consum, com ara operacions de banca digital, facturació electrònica de subministraments, tràmits administratius, etc.

També s’establirà un canal de comunicació i gestió directa mitjançant una línia telefònica atesa per tècnics de la Direcció General de Consum que oferiran assessorament i informació sobre possibles dubtes, tramitació i mediació de reclamacions i denúncies, resolució de controvèrsies o defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

«Volem reduir la bretxa digital que afecta el col·lectiu de persones majors i defensar els seus drets com a consumidors a l’hora de fer tràmits electrònics i altres gestions les quals a moltes d’aquestes persones els suposa una dificultat enorme», ha expressat la presidenta Cladera.

I ha afegit: «Amb aquest conveni seguim avançant en la implantació del nostre model d’atenció integral centrada en la persona, empoderant les persones majors, fent que adquireixin nous coneixements i afavorint una vida independent, garantint que puguin exercir els seus drets com a consumidors i creant nous serveis com una línia telefònica directa que els faciliti fer les gestions i no quedin fora de cap dret pel fet de no tenir coneixements en les noves tecnologies».

Per la seva part, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha recordat que l’acord va en la línia de la nova Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica i amb la Nova Agenda del Consumidor de la Comissió Europea, la qual subratlla la necessitat d’abordar les necessitats específiques de consumidors que, per les seves circumstàncies, requereixin una protecció més gran per garantir la presa de decisions en les relacions concretes de consum d’acord amb els seus interessos.

L’acord té una durada de quatre anys prorrogables, es durà a terme amb els recursos materials i personals disponibles, i concreta la suma d’esforços d’ambdues institucions.

Per una banda, el Consell, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es compromet a: facilitar la infraestructura necessària per realitzar els actes divulgatius d’informació i formació, ja sigui presencial o per videoconferència, i convocar als assistents; fomentar la participació de professionals i gent gran a través de la gestió d’inscripcions i aforaments dels actes; i acompanyar les persones usuàries de les Llars de Gent Gran o de l’EVIF que ho precisin, en els tràmits de comunicació amb la Direcció General de Consum.

Per altra, la Direcció General de Consum posarà a disposició de l’IMAS els formadors i conferenciants especialistes que es requereixin els quals seguiran un calendari d’actes dissenyat prèviament per ambdues parts on estaran marcades les qüestions més rellevants per als consumidors.

Així mateix, es crearà una comissió de seguiment que funcionarà com a mecanisme de vigilància, control i interpretació del conveni i en la qual participaran dos representants de cada una de les institucions.

Noticias relacionadas:

30 de mayo de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciado el refuerzo de la plantilla para mejorar la coordinación en la ejecución de las medidas de protección con las entidades y el resto de agentes implicados en la atención a la infancia y las familias de Mallorca

29 de mayo de 2024

Durante la visita el presidente también se ha reunido con la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington

29 de mayo de 2024

Las personas usuarias de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal del Consell de Mallorca reciben a partir de hoy charlas formativas para evitarlos y reforzar la protección

28 de mayo de 2024

Más de 120 profesionales han asistido a este encuentro organizado por el Consell de Mallorca, FICE y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca