Transparència

Transparència

TRANSPARÈNCIA

La documentació de l'IMAS relativa al codi ètic del bon govern i la transparència es publica a la seu del Consell de Mallorca, donat que l'IMAS és un organisme autònom del Consell. Hi trobareu informació dels càrrecs polítics, pressuposts, contractes, convenis, relació de llocs de feina, etc.

Al següent apartat del web ("Documentació") hi trobareu les memòries anuals de l'IMAS i altres documents d'interès.

 

ELABORACIÓ DE NORMATIVA

1) Consulta prèviaAmb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes es realitza una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma. Podeu participar en aquest procés de consulta durant els terminis establerts.

2) Normativa en tramitació: En aquest apartat podeu accedir a les diferents versions del document abans de ser aprovat.