L'IMAS s'adhereix a la iniciativa 'Ciutats Amigues de la Infància' d'UNICEF amb l'objectiu de sensibilitzar a la població en favor dels drets dels nins i les nines

El conveni de col·laboració contempla també donar suport a la implantació dels plans locals d’infància i adolescència als diferents municipis de Mallorca

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, Sofia Alonso, juntament amb la vicepresidenta segona de l’IMAS, Magdalena Gelabert, i la directora insular de Suport Territorial, Àngels Candel, ha presentat avui un conveni de col·laboració amb l’ONG UNICEF per desenvolupar la iniciativa ‘Ciutats Amigues de la Infància’ i per donar suport a la implantació dels plans locals d’infància i adolescència als diferents municipis de Mallorca.

A l’acte de signatura han assistit, també, diferents representants de l’organització sense ànim de lucre UNICEF Comitè Balears com ara la seva presidenta, Mercedes del Pozo, el coordinador Claudio López i la tècnica de sensibilització, Patricia Grases.

Sofia Alonso ha volgut destacar que «tota passa endavant en favor dels drets dels nins i nines és un avanç i una bona notícia. Des de l’IMAS treballam de manera constant en la millora de la qualitat de vida i atenció d’un dels sectors de la població més vulnerable”.

Per definició, una ‘Ciutat Amiga de la Infància’ és qualsevol ciutat, poble, comunitat o sistema de govern local compromès amb el compliment dels drets dels nins, nines i adolescents d’acord amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Els objectius d’aquest programa cerquen la millora de les condicions de vida d’infants i adolescents a través de polítiques locals que garanteixin el seu desenvolupament ple i el compliment dels seus drets, posant especial atenció a la visibilització dels grups més vulnerables.

La presidenta d’UNICEF, Mercedes del Pozo ha remarcat la importància d’un conveni que «vol donar veu als infants de l’illa, perquè els municipis a on viuen escoltin les seves necessitats, desitjos i queixes i participin activament en la millora de la seva qualitat de vida».

D’acord amb el conveni, l’IMAS es compromet a fomentar estratègies de sensibilització amb els municipis de Mallorca per promocionar el programa; donar-los suport tècnic i acompanyament per dissenyar i implementar polítiques dirigides a nins, nines i adolescents amb enfocament de drets d’infància o coordinar-se amb UNICEF per organitzar una jornada anual formativa al personal tècnic de les corporacions locals.

Per la seva part, l’ONG aportarà informació, documentació, eines i recursos que s’elaborin sobre drets d’infància, participació infantil i ‘Ciutats Amigues de la Infància’ i formarà al personal de l’IMAS i als tècnics municipals en aquests temes; acompanyarà als professionals del Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial del IMAS en la implantació dels plans; o assessorarà en el procés de constitució del consell de participació infantil i adolescent.

Segons la directora insular Àngels Candel, «els plans locals d’infància i adolescència són una aposta ferma en la millora de la seva atenció als municipis de Mallorca a través d’una eina que permet la coordinació de les accions que des de diferents indrets es duen a terme i amb la participació de les persones amb els recursos de prevenció comunitària».

Una de les primeres accions conjuntes serà el proper mes de juny, quan es celebrarà
una jornada relativa als continguts del present conveni dirigida, principalment, a tots els professionals dels serveis socials I entitats interessades.
 

Noticias relacionadas:

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024
27 de marzo de 2024
Este programa está destinado a contribuir a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral posterior de las personas contratadas, el cual ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
11 de marzo de 2024
El IMAS ya tiene abiertas líneas de actuación como la adquisición de un nuevo immueble