L’IMAS reforça els serveis d’intervenció familiar en domicili i seguiment d’acolliments i adopcions

La institució insular concerta per primera vegada aquests tres programes i incrementa en prop d’un 40% el pressupost destinat, per tal de garantir el benestar dels infants i les famílies

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) destinarà els pròxims dos anys 4.331.220 € per intensificar el seguiment dels acolliments, les adopcions i l’atenció a les famílies que es troben en situació de risc. La institució insular ha incrementat en prop d’un 40% el pressupost assignat a aquests tres serveis que per primera vegada estaran concertats amb dues entitats de reconegut prestigi i àmplia experiència en l’àmbit.

«La família és la base de la societat, treballam intensament per evitar situacions de desemparament però quan passa, volem ser el suport de totes les parts. Les famílies acollidores són el gran valor de l’IMAS. Persones que tenen cura, eduquen i es bolquen en la criança d’infants que provenen de situacions molt complicades. I les famílies adoptives, igual. Tenim el deure i volem estar al seu costat per ajudar-les a oferir als nins i nines un entorn el més normalitzat possible», ha explicat la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

L’IMAS ha concertat amb Intress la gestió del servei de suport a famílies acollidores i el de seguiment dels processos pre i postadoptius, uns programes que fins ara es prestaven a través de contractes de durada anual. «Aquest concert a dos anys, prorrogable a dos més, donarà estabilitat a l’atenció que reben les persones que ara mateix en fan ús i, a més, incrementa el número de professionals que els atenen i els perfils per donar una resposta més acurada a les necessitats que se’ns plantegen», ha dit Alonso.

En concret, el concert garanteix el seguiment a 342 infants acollits de manera permanent a Mallorca (277 en família pròpia i 65 en la modalitat Niu, en família aliena). Com a novetat, el nou concert ofereix teràpia familiar individualitzada amb psicòlegs i psicomotricistes així com acompanyament en les visites amb les famílies biològiques.

Intress s’encarrega també del seguiment de 40 casos de guardes amb finalitat adoptiva i a través del servei d’atenció postadopció, oferint orientació i assessorament personalitzats a 149 infants adoptats per ajudar a les famílies a fer front a les necessitats que plantegen la criança i l’educació. Un servei públic i gratuït per a les famílies que fins ara es donava a les adopcions nacionals però que amb el concert s’estén també a les internacionals.

En total, l’IMAS dedicarà els pròxims dos anys 2.484.444,42 € en aquests tres programes formats per un equip multidisciplinari de professionals en psicologia, pedagogia i treball social amb experiència en l’àmbit de l’acolliment i adopció que, a més, ofereixen atenció telefònica garantida les 24 hores.

D’altra banda, i amb l’objectiu de treballar tant amb els joves com amb els seus progenitors la millora de les habilitats parentals per evitar situacions de desemparament o exclusió social sense la necessitat de separar l’entorn familiar, l’IMAS ha concertat amb el GREC el programa d’intervenció familiar en el domicili.

«Amb aquests programes que concertam durant 4 anys reconeixem els drets de tots el nins i nines a viure en família, un dret reconegut per la Convenció dels Drets de la Infància», ha dit la directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández. A més, com als casos anteriors, «l’augment de la inversió en cad servei permetrà ampliar la jornada laboral del personal auxiliar i de direcció, i, en aquest cas concret, incrementar de 15 a 19 el nombre d’educadors socials que atenen els infants de famílies amb declaració de risc de Mallorca», i ha afegit que «ampliam la ràtio a 1 educador social per a cada 6 famílies i, a més, hem incorporat altres 2 per al programa d’intervenció socioeducativa per a menors infractors», ha conclòs la responsable de l’àrea d’Infància i Família. Aquests treballen amb 90 persones menors d’edat que poden veure perjudicat el seu desenvolupament personal, familiar, social o educatiu, el seu benestar o drets, a conseqüència de circumstàncies, carències o conflictes familiars, socials o educatius.

L’IMAS dedicarà fins a finals del 2024 prop 1.850.000€ en la intervenció psicoterapèutica que es du a terme dins del mateix domicili i durant un període d’entre sis mesos i dos anys.

Els responsables de les dues entitats signants han destacat «per primera vegada som pioners a Balears en l’acció concertada amb una administració molt especial perquè fa feina amb persones menors d’edat i, a més, en situació vulnerable. Firmar la continuïtat del servei dona continuïtat, estabilitat i es garanteix l’atenció». 

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024