L’IMAS presenta a entitats i agents socials el Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) que s’implementarà a l’illa

Durant l’acte, presidit per Catalina Cladera i Sofia Alonso, s’ha remarcat la importància d’aquest primer pla insular que ha aprovat el Consell de Mallorca per donar una resposta real a les necessitats i demandes dels joves a tots els àmbits.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha presentat avui a totes les entitats de l’àmbit de la infància, professionals, agents socials i representants polítics el Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca 2023-2028 (PADIAM) aprovat pel Consell de Mallorca el 12 de gener passat i que ha estat elaborat a partir de les aportacions de tots els departaments de la institució insular, organismes i representants dels infants i adolescents de l’illa. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, juntament amb la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, i la directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández, han presidit aquest acte organitzat per l’IMAS amb el propòsit de fer partícips d’aquest primer pla insular aprovat pel Consell a tots els professionals que treballen amb els nins, nines i adolescents de Mallorca i iniciar-ne, així, la implementació.

D’aquesta manera ho ha recalcat Catalina Cladera, qui ha destacat que «un dels objectius és que tots, administracions i entitats, ens impliquem en la posada en marxa d’aquest Pla, ja aprovat en el Ple, i que respon a la nostra voluntat d’introduir la perspectiva d’infants i adolescents a les nostres polítiques i garantir, així, el seu desenvolupament com a ciutadans de ple dret». A més, ha afegit que, «la major i la millor inversió que podem fer pel present i el futur és combatre la desigualtat i defensar els drets de nins, nines i adolescents, posant-los al centre per donar resposta a les necessitats reals dels nostres joves, l’actiu més valuós d’aquesta terra, i eines com ara el Pla que avui presentam ens ajuden a avançar cap a una Mallorca més justa i més digna».

En la mateixa línia, Sofia Alonso ha precisat que «presentar avui aquest Pla és una gran passa en la nostra tasca de garantir els drets d’infants i d’adolescents a tots els àmbits. És el primer pla insular que s’aprova en el Ple del Consell i s’ha elaborat gràcies a la participació de tots els departaments de la institució, però també de les entitats i dels infants i adolescents. Des de l’IMAS, sempre hem cregut en la importància d’escoltar l’opinió de les persones que atenem amb els nostres serveis, i els i les més joves no n’han estat una excepció. Des del primer moment, hem comptat amb ells i elles per a l’elaboració d’aquest Pla» i ha conclòs que «des de l’IMAS, hem liderat la coordinació de totes les accions necessàries per a la redacció d’aquest document, que ha de ser clau per desenvolupar polítiques eficients que tenguin en compte la situació real i l’opinió dels infants i adolescents».

Precisament la importància de facilitar la implicació i participació activa dels i de les joves en les decisions que els afectin ha estat la principal reivindicació de la conferència central de l’acte, titulada Nins, nines i adolescents: ciutadania activa en els plans d’infància i d’adolescència, impartida per Ana Novella Càmara, membre del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona i amb una àmplia trajectòria en projectes d’investigació que fomenten la participació dels més petits, així com autora de publicacions que van en aquesta mateixa línia com Impulsar la participació infantil. Els consells de la infància i l’adolescència.

A l’acte, que s’ha dut a terme a la sala de la Fundació Sa Nostra de Palma, hi ha ha assistit també la Delegada del Govern, Aina Calvo, el conseller de Presidència, Javier de Juan, i el vicepresident de l’IMAS, Jaume Tortella, el president de la FELIB, i altres batles i regidors que disposen de Consells Locals d’Infància i Adolescència, altres representants de les entitats de Mallorca de l’àmbit de la infància, representants polítics i d’organismes i institucions, així com gran part dels professionals que treballen en l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS.

La seva directora insular, Mari Ángeles Fernández, ha agraït als assistents la seva «implicació en l’elaboració del Pla, que parteix d’una petició del Ple del Consell mateix i que s’ha elaborat a partir d’estratègies i normatives de caràcter internacional i europeu, però també de les aportacions de tots els professionals que fan feina amb els i les més joves, així com de l‘opinió dels mateixos infants i adolescents», i ha recalcat que «aquest pla ha nascut gràcies a la feina de tothom i ara el nostre objectiu és que les seves propostes i recomanacions arribin a tots els àmbits».

En aquest sentit, per arribar al nombre més gran de persones i que la seva implementació sigui més efectiva, l’IMAS ha presentat avui dues versions d’aquest Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM): una versió de caràcter més tècnic, adreçada als representants polítics i als professionals, i una altra adreçada a tots els infants i adolescents de Mallorca titulada Quin pla tenim?.

Precisament, alguns dels infants i adolescents que han participat en aquest procés han explicat la seva experiència en una taula rodona en la qual s’ha fet una breu exposició del procés d’elaboració del PADIAM, que inicià el seu camí l’estiu de 2021 quan el Ple del Consell de Mallorca aprovà per unanimitat la necessitat de comptar amb una normativa d’aquest tipus. Tal i com s’ha pogut visionar també en un breu vídeo, ja en el primer moment, l’IMAS en liderà l’ elaboració i va impulsar el Diagnòstic sobre el benestar dels infants i adolescents a Mallorca amb la participació de més de 4.600 famílies, adolescents, administracions i entitats de l’àmbit de la joventut per conèixer la perspectiva de tot el jovent a Mallorca i obtenir així un punt de partida a partir del qual fer feina. 

Les dades obtingudes en aquest diagnòstic varen ser analitzades pels tres òrgans constituïts en el marc del PADIAM: la Mesa de Coordinació Tècnica, integrada per personal tècnic de tots els  departaments del Consell; la Comissió Insular de Coordinació en la Infància i l’Adolescència, amb representació d’altres institucions públiques, entitats i experts de Mallorca amb competències en l’àmbit i el Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (CIAM), que constitueix el marc de participació efectiva dels i de les joves.

A partir d’aquesta anàlisi, es concretaren les propostes i recomanacions que es recullen en el PADIAM, elaborat a partir de cinc principis bàsics: universalitat i no discriminació entre tots els infants i adolescents de Mallorca, prevalença de l’interès superior dels joves, foment de la seva participació en tot allò que els afecti, prevenció per avançar-se a possibles problemes i transversalitat perquè la perspectiva d’infants i d’adolescents es tengui en compte a tots els departaments del Consell de Mallorca.

Des de la seva aprovació en sessió plenària, fa poc més de 15 dies, totes les àrees de la institució insular estudien la seva implementació a les actuacions que duen a terme. En el document s’hi enumeren com a propostes les iniciatives que responen a alguna competència del Consell (en total n’hi ha 110 propostes) i com a recomanacions les que farien referència a les altres administracions. Totes s’organitzen al voltant de deu eixos: salut, educació, serveis socials, cultura, oci i temps lliure, esports, participació, mobilitat, transport i urbanisme, medi ambient i desenvolupament sostenible, entorn digital i igualtat i diversitat.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024