L’IMAS i la Conselleria d’Afers destinen 20,21 milions d'euros per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de Palma fins al 2024

La inversió està condicionada a l’augment d’un 33 % dels professionals per atendre la població

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el batle de Palma, José Hila, han signat el conveni de col·laboració per al qual el Govern i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) aporten 20.210.024,9 milions d’euros al consistori per tal de finançar el manteniment i el funcionament dels serveis socials municipals des del 2022 fins a l’any 2024.

A finals de 2022, la Conselleria d’Afers Socials va transferir a l’IMAS 29,5 milions d’euros per finançar els serveis socials comunitaris bàsics de tots els ajuntaments de Mallorca, dels quals 13.081.660,48 eren per a Palma. L’IMAS hi aporta uns altres 7.128.364,42, amb la qual cosa s’arriba als 20,21 milions d’euros del total de la partida, que es reparteix en anualitats de la manera següent:

– Any 2022: 7.761.833,23 € (3.875.025,77 € per part del Govern)
– Any 2023: 6.185.859,4 € (4.565.080,92 € per part del Govern)
– Any 2024: 6.262.332,27 € (4.641.553,79 € per part del Govern)

L’Ajuntament de Palma aporta anualment un total de 33.400.000 milions d’euros als serveis socials municipals.
A l’acte de signatura també hi han assistit la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, el director general de Planificació, Equipaments i Formació, Juan Manuel Rosa, la presidenta de l’IMAS, Sofía Alonso, i el tinent de Batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

5.800 famílies des dels seus centres municipals de serveis socials, i més de 2.000 persones en els seus diversos centres i serveis d’acollida, Servei d’Atenció Domiciliària, centres de dia i menjar a domicili. Cal destacar que també atén 10.000 usuaris a l’OAC Social per informacions i certificacions sense cita prèvia.

La presidenta Cladera ha destacat les novetats del conveni: «per una banda, l’increment de finançament i, per l’altra, l’estabilitat que donam perquè firmam per tres anys. D’aquesta manera, les tres institucions col·laboram per cobrir la despesa de les polítiques socials bàsiques que ofereix l’Ajuntament de Palma». Unes polítiques, ha dit, «molt necessàries dins el nostre estat del benestar i les institucions que governam tenim claríssim que han de ser prioritàries. Ho hem demostrat durant la pandèmia i ho farem sempre que faci falta, com ara també estam reforçant un escut social en tots els àmbits que fa falta». Cladera també ha recordat que «el passat mes de novembre, el Consell i el Govern balear, a través de la Conselleria d’Afers Socials, ja vam firmar aquest mateix conveni per tres anys amb la resta d’ajuntaments de Mallorca. En total, el finançament a l’illa s’eleva a 56 milions».

Segons la consellera Fina Santiago, «la Llei de serveis socials estableix d’una forma molt clara que els serveis comunitaris bàsics són un pilar fonamental dels serveis socials. Ningú qüestiona que els serveis d’atenció primària del sistema sanitari són bàsics; en els serveis socials tenen la mateixa importància: per informar, per valorar, per fer el seguiment… No només hem d’atendre demandes que entren, sinó que hem de sortir a veure què passa, quines són les demandes que no s’expressen. I aquest conveni té aquesta finalitat. És un conveni per tres anys, per estabilitzar i garantir el suport de Govern i Consell i per incrementar els professionals que fan feina amb els serveis socials. Aquest esforç pressupostari que hem fet s’ha de reflectir amb més professionals que puguin atendre aquesta demanda expressada i també aquesta demanda que s’ha de cercar en els serveis comunitaris».

El batle de Palma, José Hila, ha afirmat que la signatura suposa la demostració del «suport a les polítiques socials» de les tres administracions. «Signar un conveni per tres anys ens donar una major estabilitat i ens  permet planificar millor. A més, l’increment de l’aportació ens permet augmentar els recursos humans. L’objectiu és clar: garantir les prestacions. Sempre hem estat i estarem al servei de les persones que més ho necessiten, els serveis comunitaris són un pilar fonamental», ha dit.

Aquest finançament garanteix el conjunt de prestacions de l’Ajuntament per atendre els col·lectius més vulnerables, i cobreix les despeses derivades tant de les intervencions individuals-familiars dels professionals com del treball comunitari. Així, es cobreix el finançament de les unitats de treball social dels serveis socials comunitaris bàsics, inclosos els costos salarials.

Cal destacar que aquesta inversió va lligada a un compromís d’augment de  professionals. D’un treballador social i un educador social cada 7.500 habitants s’haurà de passar a un i un cada 5.000 habitants, cosa que suposarà un increment del 33 %. La Conselleria d’Afers Socials ja va establir en el darrer Pla de finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics que el compliment d’aquestes ràtios seria condició per rebre la inversió. Per tant, d’aquí a 2024 Palma i la resta de municipis de Balears creixeran un terç en professionals dels serveis socials municipals.

També es podran finançar les actuacions relatives al programa VECA, garantir el dret bàsic d’alimentació, oci i cultura de menors en situació de vulnerabilitat durant les vacances escolars, i la conciliació de la vida familiar i laboral; i les actuacions relatives al servei especialitzat de suport psicosocial per l’impuls dels plans de prevenció i intervenció comunitària a escala local. Així mateix, el finançament també pot reforçar les prestacions bàsiques per a persones i famílies especialment vulnerables per urgent necessitat.

Serveis socials municipals de Palma

L’Ajuntament de Palma atén anualment més de 5.800 famílies des dels seus centres municipals de serveis socials, i més de 2.000 persones en els seus diversos centres i serveis d’acollida, Servei d’Atenció Domiciliària, centres de dia i menjar a domicili. Cal destacar que també atén 10.000 usuaris a l’OAC Social per informacions i certificacions sense cita prèvia. 

Noticias relacionadas:

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024
27 de marzo de 2024
Este programa está destinado a contribuir a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral posterior de las personas contratadas, el cual ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
11 de marzo de 2024
El IMAS ya tiene abiertas líneas de actuación como la adquisición de un nuevo immueble