L’IMAS destina 775.000 € per finançar tractaments sociosanitaris i material tècnic de persones amb discapacitat i de gent gran de Mallorca

Avui s’obre el termini per sol·licitar aquestes ajudes que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones majors i de les que conviuen amb alguna discapacitat

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert avui el termini per demanar les ajudes econòmiques individuals adreçades, per una banda, a persones majors i, per l’altra, a persones amb discapacitat, amb la finalitat de cobrir les despeses realitzades quant a material tècnic i tractaments sociosanitaris destinats a facilitar el desenvolupament de la seva vida diària.
Ambdues convocatòries sumen un pressupost de 775.000 €, 275.000 € dels quals van dirigits a la gent gran i els altres 500.000 € a persones amb alguna discapacitat. L’IMAS ha augmentat la dotació d’aquesta darrera línia d’ajudes en 100.000 €, fins a arribar enguany al mig milió d’euros, per tal d’ampliar al màxim la cobertura de les necessitats d’un dels sectors de la població més vulnerable.
«Volem ampliar al màxim la cobertura de les necessitats d’un dels sectors de la població més vulnerable, contenir l’impacte que ha tengut per a les famílies la crisi derivada de la pandèmia, la invasió russa i l’increment de la inflació. Com a administració pública, treballam per garantir la igualtat d’oportunitats i per impedir que cap persona amb discapacitat o persona adulta major no pugui accedir a tractaments, ajudes tècniques o de mobilitat per motius econòmics», ha destacat Sofia Alonso, presidenta de l’IMAS.
Alonso ha afegit que «és molt important invertir tots els recursos possibles en donar suport a les persones més vulnerables, com són, en aquest cas, les que pateixen qualsevol classe de discapacitat i també la gent gran. El nostre objectiu és facilitar-los el camí cap a la promoció de la seva autonomia, i, si no és possible, simplificar al màxim el seu dia a dia pensant en el seu benestar».
La convocatòria adreçada a persones amb discapacitat inclou dos períodes subvencionables: per una banda, el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021; i per l’altra, el que cobreix el lapse de temps entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020.
Els doblers es distribuiran en dues línies específiques: ajudes per a material tècnic, com poden ser pròtesis, dispositius (audiòfons, ulleres o lentilles, entre altres) o vehicles destinats a suplir o complementar les mancances funcionals, i finançament per cobrir tractaments sociosanitaris i les despeses relacionades amb ells, com les de transport, en el cas de les persones amb discapacitat, i suport tècnic o de mobilitat, pel que fa a les persones majors.
Per una banda, els beneficiaris de les ajudes per a persones amb discapacitat tenen 40 dies hàbils, a partir d’avui, per sol·licitar-les i han de complir una sèrie de requisits, com ara, ser menor de 65 anys, estar empadronat en algun municipi de Mallorca i comptar amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33% en el moment en què es va efectuar el pagament del material o tractament.
Per l’altra, les condicions per poder optar al finançament quant a la gent gran són tenir 65 anys o més, residir a Mallorca i que les despeses s’hagin produït entre novembre de 2021 i el darrer dia de presentació de la sol·licitud.  Aquest grup de població té 20 dies hàbils per demanar les ajudes.
El termini per presentar-les comença avui dilluns i es perllongarà fins al 30 de setembre en el cas de les que fan referència a gent gran, i fins dia 31 d’octubre, per a les persones amb discapacitat i  
Amb l’objectiu de facilitar tot el procés d’informació i gestió de les ajudes, l’IMAS ha reforçat l’equip humà encarregat de tramitar els expedients amb tres noves contractacions. «La intenció és possibilitar l’accés al procés perquè totes les persones que ho necessitin puguin optar a aquestes ajudes», ha assegurat la consellera.
En aquest sentit, els interessats que hagin de menester assessorament o suport amb la tramitació podran demanar cita a alguna de les oficines d’atenció al ciutadà que l’IMAS té a Palma, Inca o Manacor o bé telefonar al número gratuït 900 100 444.
Les sol·licituds es podran presentar de forma presencial al registre general de l’IMAS o de qualsevol altra administració pública, per correu o a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Mitjançant aquest enllaç es pot accedir a les ajudes individuals per a persones amb discapacitat  i en aquest altre a les ajudes individuals per a gent gran.

Noticias relacionadas:

12 de julio de 2024

Los trabajadores cubrirán plazas del cuerpo de la administración especial de los subgrupos A1, A2, B y C1 en la institución insular, el IMAS y la ADT

10 de julio de 2024

El Consell de Mallorca adquirió en junio el histórico inmueble que la congregación tiene en Palma con la intención de convertirlo en un centro sociosanitario de referencia

9 de julio de 2024

El Consell de Mallorca recoge, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el testimonio de 140 años de atención a los más necesitados.

20 de junio de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es también el presidente el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca, ha destacado la elaboración del primer Plan de Acogida Residencial y la apuesta del Consell por continuar con la hoja de ruta marcada por el Plan de la Atención a la Infancia y la Adolescencia de Mallorca

14 de junio de 2024

El presidente Llorenç Galmés ha insistido en la necesidad de acabar con la discriminación por motivos de edad durante la XIII jornada Una Mirada a la Protección de las Personas Adultas Mayores, organizada con motivo del Día Internacional de la Presa de Conciencia del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores

12 de junio de 2024

Es un proyecto pionero en el Estado en que residentes, familiares y trabajadores ponen en común sus experiencias y necesidades con el objetivo de mejorar la vida en el centro

7 de junio de 2024

El presidente Llorenç Galmés ha agradecido a las familias su labor durante el encuentro que se ha celebrado en Sant Ferran 

6 de junio de 2024

«100 anys d’històries de vida» ha sido el lema elegido por esta entidad referente en la atención de niños y adolescentes de Mallorca

5 de junio de 2024

Profesionales y entidades podrán presentar los próximos días su candidatura a estos galardones, que se entregarán el noviembre y sustituyen los Premios Consell de Mallorca a la Innovación Social

3 de junio de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistido durante el Pleno de este órgano en la necesidad de trabajar «con y para las personas mayores» de Mallorca para garantizar su bienestar y evitar su desprotección o discriminación

30 de mayo de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciado el refuerzo de la plantilla para mejorar la coordinación en la ejecución de las medidas de protección con las entidades y el resto de agentes implicados en la atención a la infancia y las familias de Mallorca

29 de mayo de 2024

Durante la visita el presidente también se ha reunido con la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington