L’IMAS destina 516.000 € en ajudes econòmiques per a les entitats que duen a terme activitats en l’àmbit dels serveis socials

La convocatòria s’ha publicat aquest dissabte i les sol·licituds es poden presentar fins el dia 21 de desembre

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert una convocatòria pública d’ajudes econòmiques per a entitats que han duit terme activitats en matèria de serveis socials. El pressupost de la convocatòria és de 516.000 € i l’objectiu és subvencionar les iniciatives que les associacions sense ànim de lucre hagin dut a terme entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de 2020.

La convocatòria es va publicar en el BOIB del dissabte dia 27 de novembre i totes les entitats i associacions interessades a sol·licitar la subvenció tenen temps fins el proper dia 21 de desembre. D’acord amb la convocatòria, són objecte de subvenció els projectes i activitats que puguin enquadrar-se en algun d’aquests supòsits:

Activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, psicològic i emocional a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social.
Activitats d’inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o col·lectius amb dificultats socials, més desfavorits i/o excloses socialment, així com actuacions que complementin programes d’assistència, inserció i reinserció social de l’IMAS.
Cada entitat sol·licitant podrà presentar un únic projecte, que no podrà excedir els 60.000 €, si bé la quantitat màxima subvencionable és de 40.000 €.

Podeu trobar més informació d’aquesta convocatòria fent clic aquí.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024