L’IMAS aporta 3 milions d’euros als ajuntaments per reforçar els serveis socials municipals de Mallorca

La institució insular distribuirà més de 12 milions d’euros enguany. Més de 9 provenen del Pla de finançament d’Afers Socials i altres 3 són propis.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) aportarà els propers tres anys prop de 39 milions d’euros als ajuntaments de tota Mallorca per reforçar i garantir l’eficiència dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) i les prestacions per a les persones més vulnerables. Més de 29 i mig milions d’aquesta partida provenen de la Conselleria d’Afers Socials i la resta corresponen a aportacions directes de l’IMAS.

En concret, aquest any la institució insular distribuirà 12.069.000 d’€ entre tots els municipis de l’illa. Una aportació que s’incrementarà els dos pròxims anys en un 15%.

El repartiment d’aquesta partida es fa segons les necessitats específiques de cada consistori per tal de garantir la mateixa qualitat en el servei independentment del lloc de residència dels usuaris. L’aportació es distribueix tenint en compte el factor poblacional; en particular, el nombre de persones majors de 85 anys i menors de 14 que hi ha als diferents municipis, així com el nombre d’expedients amb els quals es treballa i d’usuaris atesos pels serveis socials locals.

Els serveis socials municipals de l’illa varen atendre el darrer any més de 81.700 persones. Mantenir i desenvolupar la xarxa de serveis socials comunitaris bàsics que gestionen les entitats locals és un dels objectius d’aquesta aportació, que garanteix el finançament del conjunt de prestacions per atendre els col·lectius més vulnerables, independentment del lloc on visquin.

Aquests doblers serviran també per incrementar de manera progressiva els i les professionals, que hauran d’augmentar dels dos actuals (un treballador social i un educadors social) per cada 7.500 habitants a dos per cada 5.000 al 2024.
També ajudaran a donar suport a les despeses derivades tant de les intervencions individuals-familiars dels professionals, com del treball comunitari i millorar les instal·lacions dels centres dels serveis socials comunitaris per tal que siguin espais accessibles i que garanteixin la intimitat dels usuaris.

A aquesta aportació pels SSCB se suma als 3,9 milions d’€ que l’IMAS té previst aportar amb convenis de serveis especialitzats per a noves contractacions, programes de suport psicosocial per a la infància i l’adolescència i accions de prestacions econòmiques pròpies de l’IMAS per a  situacions d’atenció prioritària i d’urgent necessitat.
 

Noticias relacionadas:

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024
27 de marzo de 2024
Este programa está destinado a contribuir a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral posterior de las personas contratadas, el cual ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
11 de marzo de 2024
El IMAS ya tiene abiertas líneas de actuación como la adquisición de un nuevo immueble