L’IMAS acorda amb els treballadors transferits de la Miquel Mir i de la Fundació d’Atenció a la Dependència l’equiparació salarial i la carrera professional

171 professionals de l’antiga residència municipal d’Inca i de la dels Oms-Sant Miquel així com dels serveis de promoció de l’autonomia de Son Bru, Can Real i el centre de dia Can Clar es beneficiaran de les noves condicions.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i els representants sindicals dels professionals transferits l’any 2018 de l’antiga residència municipal d’Inca i de la Fundació d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears han arribat a un principi d’acord per a l’equiparació salarial dels seus llocs de feina amb els de la institució insular i també per al desplegament del sistema de carrera professional. Un total de 171 treballadors i treballadores del centre residencial per a persones grans Miquel Mir d’Inca (30), i del dels Oms- Sant Miquel (130) de Palma, així com els Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP) de Son Bru i Can Real (2), a Petra i Puigpunyent, i el centre de dia Can Clar (9), a Llucmajor, es beneficiaran d’aquest darrer a partir de dia primer d’abril i de l’equiparació salarial el mes de juliol.

Es tracta d’uns equips de professionals que varen ser subrogats l’any 2018 en tots els drets i obligacions que els treballadors tenien reconeguts a l’organisme autònom local de l’Ajuntament d’Inca i a la Fundació d’Atenció a la Dependència quan l’IMAS va començar a gestionar els centres per als quals hi feien feina i que, per tant, mantenien el règim retributiu amb la modalitat contractual de procedència. El principi d’acord contempla que «aquestes persones quedin integrades com a personal empleat públic de l’IMAS amb els drets, inclosos els retributius, i obligacions inherents a aquesta condició, i passin a regir-se pel Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell de Mallorca i per la resta de normativa de funció pública aplicable», ha explicat la presidenta de l’IMAS.

La institució insular inicia ara un procés que arrancarà amb un anàlisi i posterior elaboració d’un esborrany de modificació de la relació de llocs de feina que haurà de ser aprovada en Consell Executiu i que entrarà en vigor el mes de juliol.

Sofia Alonso ha assegurat que «a més d’una demanda i una necessitat, era també una qüestió de dret equiparar les condicions dels professionals transferits. En l’àmbit dels serveis socials és especialment important donar estabilitat als equips professionals. No poden estar exercint les mateixes funcions que altres companys i companyes amb unes condicions retributives diferents».

A més, l’acord contempla el reconeixement de la carrera professionals per a tots els professionals transferits. Fet que els garanteix progressar en la seva trajectòria laboral administrativa sense necessitat de canviar de lloc de feina. Aquest entrarà en vigor dia 1 d’abril d’enguany.

Noticias relacionadas:

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024
27 de marzo de 2024
Este programa está destinado a contribuir a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral posterior de las personas contratadas, el cual ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
11 de marzo de 2024
El IMAS ya tiene abiertas líneas de actuación como la adquisición de un nuevo immueble