El programa d’estades temporals a centres residencials de gent gran de l’IMAS recupera la normalitat després de la COVID-19 i rep 139 sol·licituds de gener a setembre de 2022

El nombre de places destinat a aquest servei social especialitzat creix un 35% per a donar una cobertura òptima a les necessitats de les persones majors.

Les xifres de demandes d’estades temporals a les diferents residències de gent gran, dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es recuperen a mesura que s’eliminen les restriccions provocades per la COVID-19. Només enguany, de gener a setembre, s’han gestionat un total de 139 sol·licituds, 73 de les quals han estat acceptades. Els motius són diferents i han d’estar justificats: el 67,35% per vacances, el 30,61% per raons de salut, ja siguin de la persona dependent com de la que s’encarrega d’atendre-la, i el 2,04% per obres o reformes en el domicili de residència.

Si feim una ullada a les dades d’abans del coronavirus, durant tot l’any 2019, el nombre de peticions va arribar a 238, 103 de les quals varen ser acceptades.

El Programa d’Estades Temporals a Centres Residencials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, desenvolupat dins el model actual d’atenció personalitzada i centrada en la persona, vetlla pel benestar de les persones majors de l’illa i, a la vegada, dona facilitats a cuidadors, cuidadores i familiars que tenen cura d’una persona major en el seu domicili perquè puguin gaudir d’un temps per a ells mateixos en cas de necessitar descans, recuperar-se d’alguna malaltia, haver de sortir del domicili per obres d’adaptació o gaudir de les vacances.

«Un dels nostres principis a l’IMAS és donar a cada persona el que necessita, en el moment que ho necessita, i el Programa d’Estades Temporals respon a això. Oferim una alternativa a casa seva en un moment de necessitat. S’estudia cada cas en particular perquè la nostra prioritat és atendre un dels sectors més vulnerables, el de la gent gran», ha explicat avui la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, a la primera sessió plenària del Consell de Mallorca després de l’estiu.

Ara com ara, el nombre de places reservades a aquest servei social especialitzat és de 27, repartides en diferents residències de l’illa com ara la Bonanova, amb 17 places; la Llar d’Ancians, amb 3; 5 més a la Bartomeu Quetgles de Felanitx i 2 a sa Pobla, a la residència Huialfàs. Va ser amb la reforma de la novena planta de la residència la Bonanova quan es va ampliar aquest recurs en un 35%, amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones majors, tal com ha explicat Sofia Alonso, «amb habitacions individuals, que permeten un major grau d’intimitat, i amb estàncies més confortables per a l’usuari i per als seus familiars».

El temps d’estada varia segons cada cas, però s’han fixat uns màxims que arriben fins als tres mesos per motius de convalescència o reformes a la llar, i d’un mes, que es pot repartir en dues quinzenes diferents, en el cas de les vacances.

Per a poder accedir a aquest servei públic, que ofereix una estada amb règim d’allotjament, manutenció i atenció integral per un temps definit, s’ha d’omplir un document de sol·licitud, que es pot trobar a la seu electrònica de l’IMAS o a hospitals públics i centres de salut de l’illa, i presentar-la a qualsevol registre general de l’administració pública amb la documentació requerida.

El programa va dirigit a persones residents a Mallorca, majors de 65 anys, o de 55 si tenen un grau de dependència o discapacitat del 65 % o més, amb necessitats d’atenció temporal.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024