El Ple del Consell de Mallorca aprova el primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM)

L’IMAS ha impulsat l’elaboració d’aquest document que servirà de referència per introduir la perspectiva dels més joves a totes les polítiques i garantir els seus drets

El Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca 2023-2028 (PADIAM) ja és una realitat. El ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui en sessió plenària per 22 vots a favor i les 9 abstencions de PP i Vox aquest primer Pla que servirà com a marc de referència en la planificació de les principals polítiques que afecten als infants i als adolescents de Mallorca amb l’objectiu de garantir el seu dret a participar en tot allò que afecti a les seves vides i tenir en compte la seva perspectiva a les iniciatives polítiques.

Tant la presidenta del Consell, Catalina Cladera, com la de presidenta de l’IMAS i consellera de Drets Socials, Sofia Alonso, han coincidit en felicitar la tasca de l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS per treure endavant aquest document. Alonso ha recalcat que «aquest Pla és un compromís polític per posar en primer pla els drets dels infants i adolescents, garantir i reforçar la cultura del bon tracte cap als més joves i millorar la coordinació entre departaments i institucions a l’hora de fer-los partícips de les possibles iniciatives que els afectin. El PADIAM parteix d’estratègies i normatives de caire internacional i europeu, així com de l’opinió dels experts i dels propis joves, per redactar una sèrie de propostes que donin resposta a les necessitats reals dels infants i adolescents de l’illa a tots els àmbits».

En aquest sentit, la titular de DRets Socials del Consell ha explicat que «el PADIAM s’ha elaborat a partir de cinc principis bàsics: el de la universalitat i no discriminació entre tots els infants i adolescents de Mallorca, el de prevalença de l’interès superior dels joves, el del foment de la seva participació en tot allò que els afecti, el de prevenció per avançar-se a possibles problemes i el de la transversalitat perquè la perspectiva dels infants i dels adolescents es tengui en compte a tots els departaments del Consell de Mallorca».

El Ple del Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat l’elaboració del PADIAM l’estiu de 2021. Des de llavors,  l’IMAS ha liderat la seva redacció i coordinat totes les accions necessàries per al desenvolupament del document. La primera passa per a la seva elaboració va ser la redacció del Diagnòstic sobre el benestar dels infants i adolescents a Mallorca a on varen participar prop de 4.500 famílies, adolescents, entitats públiques i privades de l’àmbit amb la finalitat de conèixer la situació de tots els joves a Mallorca i obtenir així una fotografia real que va servir com a punt de partida a partir del qual fer feina. 

Les dades obtingudes en aquest diagnòstic varen ser analitzades pels tres òrgans que s’han constituït en el marc del PADIAM: la Mesa de Coordinació Tècnica, integrada per personal tècnic de tots els  departaments del Consell; la Comissió Insular de Coordinació en la Infància i l’Adolescència, amb representació d’altres institucions públiques, entitats i experts de Mallorca amb competències en l’àmbit i el Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (CIAM), format per membres dels vuit consells de la infància de Mallorca i que constitueix el marc de participació efectiva dels joves. A partir d’aquest anàlisi es varen concretar un conjunt de propostes i recomanacions que es començaran a implantar després de l’aprovació del PADIAM a la sessió plenària d’avui.

En concret, el PADIAM enumera com a propostes les iniciatives que responen a alguna competència del Consell i com a recomanacions les que fan referència a les altres administracions. Totes s’organitzen al voltant de deu eixos: salut, educació, serveis socials, cultura, oci i temps lliure, esports, participació, mobilitat, transport i urbanisme, medi ambient i desenvolupament sostenible, entorn digital i igualtat i diversitat.

Pel que fa a les propostes, el PADIAM 2023-2028 contempla les següents:
•    Salut: promoure la salut física i l’alimentació saludable ja des de ben petits; promoure i defensar la salut emocional i mental durant el seu desenvolupament; així com també la salut afectiva i sexual durant tota l’etapa evolutiva; evitar i/o endarrerir l’edat d’inici en el consum i abús de drogues i d’altres conductes addictives.
•    Educació: promoure els recursos de segones oportunitats en l’educació dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.
•    Serveis Socials: millorar i homogeneïtzar el sistemes de recollides de dades dels serveis socials municipals; promoure i defensar l’atenció de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat i risc de pobresa, així com l’interès superior de la infància mitjançant la millora del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, prioritzant les actuacions preventives i garantint l’atenció especialitzada en cas de risc de desprotecció o desemparament; promoure tant la capacitació dels i de les professionals dels serveis socials municipals com les polítiques d’atenció integral dels drets de la infància i l’adolescència des de l’àmbit dels serveis socials.
•    Cultura, oci i temps lliure: promoure i defensar la igualtat dels infants i adolescents de Mallorca a l’hora de fer ús del seu dret a la cultura, l’oci i el temps d’esbarjo.
•    Esports: promoure i defensar la igualtat dels infants i adolescents de Mallorca en l’exercici efectiu de l’accés i la pràctica d’esport.
•    Participació: promoure i defensar la participació efectiva de la infància i l’adolescència.
•    Mobilitat, transport i urbanisme: promoure espais segurs per als infants i adolescents, així com el transport escolar als municipis de Mallorca.
•    Medi ambient i desenvolupament sostenible: millorar l’oferta educativa mediambiental i promoure actuacions directes per a la millora del medi ambient.
•    Entorn digital: promoure un ús responsable i competent de les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC); promoure i facilitar l’accés i l’ús d’Internet.
•    Igualtat i diversitat: fomentar i defensar la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista als diferents contexts de desenvolupament de la infància i l’adolescència, així com la no discriminació per diversitat sexual als diferents contexts de desenvolupament dels joves.

La Mesa de Coordinació Tècnica farà un seguiment i avaluació anual de totes les propostes per valorar possibles canvis durant els cinc anys prevists de vigència d’aquest Pla.

Noticias relacionadas:

12 de julio de 2024

Los trabajadores cubrirán plazas del cuerpo de la administración especial de los subgrupos A1, A2, B y C1 en la institución insular, el IMAS y la ADT

10 de julio de 2024

El Consell de Mallorca adquirió en junio el histórico inmueble que la congregación tiene en Palma con la intención de convertirlo en un centro sociosanitario de referencia

9 de julio de 2024

El Consell de Mallorca recoge, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el testimonio de 140 años de atención a los más necesitados.

20 de junio de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es también el presidente el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca, ha destacado la elaboración del primer Plan de Acogida Residencial y la apuesta del Consell por continuar con la hoja de ruta marcada por el Plan de la Atención a la Infancia y la Adolescencia de Mallorca

14 de junio de 2024

El presidente Llorenç Galmés ha insistido en la necesidad de acabar con la discriminación por motivos de edad durante la XIII jornada Una Mirada a la Protección de las Personas Adultas Mayores, organizada con motivo del Día Internacional de la Presa de Conciencia del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores

12 de junio de 2024

Es un proyecto pionero en el Estado en que residentes, familiares y trabajadores ponen en común sus experiencias y necesidades con el objetivo de mejorar la vida en el centro

7 de junio de 2024

El presidente Llorenç Galmés ha agradecido a las familias su labor durante el encuentro que se ha celebrado en Sant Ferran 

6 de junio de 2024

«100 anys d’històries de vida» ha sido el lema elegido por esta entidad referente en la atención de niños y adolescentes de Mallorca

5 de junio de 2024

Profesionales y entidades podrán presentar los próximos días su candidatura a estos galardones, que se entregarán el noviembre y sustituyen los Premios Consell de Mallorca a la Innovación Social

3 de junio de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistido durante el Pleno de este órgano en la necesidad de trabajar «con y para las personas mayores» de Mallorca para garantizar su bienestar y evitar su desprotección o discriminación

30 de mayo de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciado el refuerzo de la plantilla para mejorar la coordinación en la ejecución de las medidas de protección con las entidades y el resto de agentes implicados en la atención a la infancia y las familias de Mallorca

29 de mayo de 2024

Durante la visita el presidente también se ha reunido con la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington