El Consell destina 200.000 € a Banc d’Aliments de Mallorca i Creu Roja per reforçar la feina d’aquestes entitats amb col·lectius i famílies vulnerables

El Ple de la institució insular ha aprovat subvencionar les dues entitats per garantir que totes les persones tenguin les seves necessitats bàsiques cobertes.

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui per unanimitat concedir, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), dues subvencions nominatives de 100.000 € cada una per a Banc d’Aliments i Creu Roja, respectivament, per finançar el projecte «Ajuda bàsica d’aliments i productes d’higiene per a la crisi produïda pel conflicte d’Ucraïna» del programa «Lluita contra la pobresa i l’exclusió social».

L’IMAS vol reforçar econòmicament aquestes dues entitats perquè puguin arribar a un major nombre de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i es vegin especialment afectades per l’increment dels preus provocats per la guerra d’Ucraïna.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha explicat que «és important que Creu Roja i Banc d’Aliments puguin tenir més finançament per tenir la capacitat d’adquirir un nombre major de productes bàsics per repartir durant tot l’any entre totes les famílies de Mallorca que ho necessitin».

A més, Alonso ha afegit que «Creu Roja posarà en marxa un sistema de targetes perquè cada família pugui escollir què comprar i quan, una iniciativa que dignifica aquestes persones que han d’anar a demanar aliments perquè amb el seu sou no els és possible adquirir-los».

Cal recordar que Creu Roja i Banc d’Aliments són les dues úniques organitzacions associades de distribució de productes (OAD) reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i s’han convertit en un referent per a tota la ciutadania. L’any passat, el Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, ja els atorgà una subvenció de 100.000 € a cada una per adquirir i facilitar els aliments i productes necessaris a les persones que es trobaven en situació de precarietat domèstica a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.   

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024