Consell, Govern i Ajuntament firmen un conveni per reformar les instal·lacions de la residència municipal de Llucmajor

Invertiran 1,2 milions d’euros per iniciar les obres d’adequació a la normativa vigent

El Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, la Conselleria d’Afers Socials del GOIB i Ajuntament impulsen la reforma de la residència municipal de Llucmajor per adequar les seves places a les necessitats de les persones amb dependència i poder incorporar-les així a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears. En aquest sentit, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera d’Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago i el batle de l’Ajuntament de Llucmajor, Éric Jareño, han signat avui un conveni per cofinançar amb 1,2 milions d’euros l’inici de les obres d’adaptació i reforma de les instal·lacions d’aquesta residència per a persones majors.

Concretament, en una primera fase, es preveu l’adaptació a la normativa vigent d’un total d’11 places per a gent gran en situació de dependència. D’acord amb el conveni, la Conselleria aportarà 750.000 €, l’Ajuntament un total de 300.000 € i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 150.000 €, a més del compromís de gestionar la residència quan hagin finalitzat totes les obres previstes. El pressupost inclou les obres de reforma i el pagament d’equipament i mobiliari necessari.
«És un espai emblemàtic i amb una singularitat que fa que estiguem especialment satisfets de poder-la conservar. A més, és un exemple de residència municipal arrelada al poble, que s’integrarà a la xarxa insular de residències i a la vegada a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, i que s’adaptarà per donar un millor servei i de qualitat als usuaris» ha explicat la presidenta del Consell de Mallorca.

Per la seva part, la consellera Fina Santiago ha destacat que «és una adaptació a la normativa per atenció a la dependència, que es fa en tres fases, sense que els residents hagin d’abandonar el centre. N’obtindrem unes 50 places residencials, totes adaptades a la normativa. Aquesta reforma està incorporada en els projectes d’inversió que està fent el Govern, tenim en projecció 10 residències, algunes acabades, altres en diferents processos i, per tant, aquesta reforma ampliarà les places residencials per a persones en situació de dependència».

El centre seguirà el Model d’Atenció Centrat en la Persona que l’IMAS aplica a tots els seus serveis i recursos, i el projecte de reforma previst s’ha elaborat seguint la normativa vigent i les necessitats d’aquest model que ofereix un tracte més personalitzat acord amb les necessitats específiques de cada persona usuària. 
L’antiga residència de Llucmajor, propietat de l’Ajuntament, està formada per un edifici principal de quatre plantes i un celler, i un immoble annex, que és el que ara serà cedit a la Conselleria d’Afers Socials a través del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. En aquest sentit, el batle Éric Jareño ha subratllat la importància d’aquest conveni perquè garanteix l’adaptació de les instal·lacions a les necessitats de les persones residents.

A l’acte de signatura han assistit a l’acte la consellera de Drets Socials del Consell i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, Sofia Alonso, la directora insular d’Atenció Sociosanitària, Elsa Herranz, i, per part del Govern, el director general de Planificació, Equipaments i Formació, Juan Manuel Rosa, el gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, Juan Manuel Martínez, a més del regidor de Serveis Socials de Llucmajor, Gabriel Rojo.

En acabar la reforma, s’integraran un total de 50 places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència i està prevista la creació d’una comissió mixta, formada per representants de l’IMAS i de l’ajuntament de Llucmajor, per acordar les condicions  mitjançant les quals l’Institut Mallorquí d’Afers Socials s’encarregarà de la gestió del servei residencial.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024