Consell de Mallorca i Govern destinen més de 56,4 milions d’euros per finançar els serveis socials dels municipis de Mallorca fins al 2024

. La Conselleria d’Afers Socials aporta 29.515.715 € i, l’IMAS, 26.980.604 € . La inversió està condicionada a l’augment de professionals per atendre la població

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), i el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Afers Socials i Esports, han signat avui amb els 40 municipis de Mallorca i la Mancomunitat del Pla els convenis que defineixen les partides pressupostàries per finançar els serveis socials municipals de 2022, 2023 i 2024. 

L’aportació total que es destinarà a desenvolupar el conjunt dels serveis socials comunitaris bàsics (SSCB) en l’àmbit local serà de 56.496.319 €, 26.980.604 € dels quals els aporta l’IMAS i els 29.515.715 € restants, la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, juntament amb la consellera d’Afers Socials i Esports del GOIB, Fina Santiago, i la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, han formalitzat avui la signatura dels convenis amb els batles i batlesses dels ajuntaments mallorquins i amb la presidenta de la Mancomunitat Pla.

«Amb aquesta aposta ferma per reforçar els serveis públics i signant amb els ajuntaments convenis pels pròxims tres anys, donam estabilitat financera als serveis socials municipals i al mateix temps incrementam els recursos perquè puguin invertir, ampliar o millorar uns serveis que han estat fonamentals en pandèmia i que ho tornen a ser ara per cobrir les necessitats derivades de la guerra d’Ucraïna i que afecta a una gran part de la ciutadania» ha explicat Cladera.

Així, per a la consellera Fina Santiago «és important el pas que hem fet el Consell i el Govern d’estabilitzar amb aquest conveni de tres anys els espais d’atenció a les persones, no només d’estabilitat temporal i administrativa sinó d’increment pressupostari». La consellera ha destacat que la funció dels batles: «no només és atendre les persones sinó que fan una funció en democràcia que és fonamental: lluitar contra les desigualtats socials i compensar-les. El serveis socials estan dissenyats per això, i fonamentalment els comunitaris,perquè són els serveis de primera proximitat. Aquest quaranta anys de democràcia, de serveis socials, hem vist una evolució molt important en l’atenció de serveis socials. Qualsevol de nosaltres pot anar a serveis socials sense tenir l’estigma que va a un espai on s’atenen persones pobres, perquè tots tenim un padrí o una mare amb dependència, un fill amb discapacitat, una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda. Per això els serveis socials han fet democràcia i han democratitzat també les relacions d’ajuda»

Enguany, cal destacar que aquests doblers serviran també per a incrementar de manera progressiva els i les professionals dels serveis socials municipals, ja que hauran d’augmentar dels dos actuals (un treballador social i un educadors social) per cada 7.500 habitants a dos per cada 5.000 el 2024. La Conselleria d’Afers Socials ja va establir en el darrer Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics que el compliment d’aquestes ràtios seria condició per a rebre la inversió.

A l’acte, que s’ha duit a terme a la Sala de Plens del Consell de Mallorca, hi han assistit també la vicepresidenta segona de l’IMAS, Magdalena Gelabert, el director general de Planificació, Equipaments i For,mació, Juan Manuel Rosa, i Àngels Candel, directora insular de Suport Territorial, departament encarregat de gestionar i distribuir el pressupost dels convenis, que, per primera vegada, tenen una vigència de tres anys. Això suposa més estabilitat per als ajuntaments, els quals saben amb quina aportació compten i poden planificar millor els seus serveis.

«Donam continuïtat i garantim uns serveis fonamentals per als ciutadans i ciutadanes de Mallorca. La nostra prioritat és treballar per a millorar l’atenció i el benestar de les persones amb dependència, de les que travessen moments complicats i estan en risc d’aïllament o exclusió social. Cada persona importa. Aquest és el sentit de la nostra feina», ha destacat la presidenta de l’IMAS.

Dels 56,4 milions d’euros que distribuirà l’IMAS entre tots els municipis de Mallorca, la Conselleria d’Afers Socials i Esports n’aportarà 8.944.644,54 € el 2022 i un 15 % més el 2023 i el 2024, per la qual cosa arriben als 10.285.535,37 € cada any. Per la seva banda, l’IMAS en destinarà 12.616.730,72 per a 2022 i la mateixa quantitat de 7.181.936,85 € per als anys 2023 i 2024.

La distribució d’aquesta partida es fa segons les necessitats específiques de cada consistori, per tal de garantir la mateixa qualitat en el servei independentment del lloc de residència de les persones usuàries. L’aportació es distribueix tenint en compte el factor poblacional; en particular, el nombre de persones majors de 85 anys i menors de 14 que hi ha als diferents municipis, així com el nombre d’expedients amb els quals es treballa i el d’usuaris atesos pels serveis socials locals.

Aquest finançament contribuirà a cobrir les despeses derivades tant de les intervencions individuals-familiars dels professionals com del treball comunitari, i a millorar les instal·lacions dels centres dels serveis socials comunitaris per tal que siguin espais accessibles i que garanteixin la intimitat dels usuaris.

A aquesta aportació per als SSCB se suma als 3,9 milions d’€ que l’IMAS aporta amb convenis de serveis especialitzats per a noves contractacions, programes de suport psicosocial per a la infància i l’adolescència, i accions de prestacions econòmiques pròpies de l’IMAS per a situacions d’atenció prioritària i d’urgent necessitat. Una quantitat que s’ha vist incrementada de manera excepcional els darrers anys amb fons provinents dels romanents del Consell de Mallorca per a fer front a les necessitats derivades de la crisi sanitària.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024