Centres

Centres

Seu del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

 

 • Adreça: C/ del General Riera, 113
 • Població: 07010  Palma de Mallorca
 • Telèfon: 971 297 053

 

CENTRE CA L'ARDIACA

 

 • Adreça: Camí de Ca l'Ardiaca, núm. 2
 • Població: 07010 Palma de Mallorca
 • Telèfon: 971 751 217
Entrada interior de ca l'ardiaca

UCA MIGJORN

 

 • Adreça: C/ del Bonjesús, 1
 • Població: 07500 Manacor
 • Telèfon: 971 844 901
 • Fax: 971 554 781
Entrada del centre de Manacor

UCA CALVIÀ

 

 • Adreça: Centre de Salut NA BURGUESA,
 • Població: 07018 Palmanova (Calvià)
 • Telèfon: 971 763 663 (Provisional)
 • Fax: 971 763 903 (Provisional)

UCA MANACOR

 

 • Adreça: C/ del Bonjesús, 1
 • Població: 07500 Manacor
 • Telèfon: 971 844 901
 • Fax: 971 554 781
Entrada del centre de Manacor

UCA INCA

 

 • Adreça: Antic quarter av. del General Luque, s/n
 • Població: 07300 Inca
 • Telèfon:  971 880 216
 • Fax: 971 502 407
Entrada-pati del centre Inca

UCA PALMA

 

 • Adreça: C/ del General Riera, 67
 • Població: 07010 Palma de Mallorca
 • Telèfon: 971 763 663  - ext. 1242
 • Fax: 971 763 903
entrada atenció drogodepència Palma

Oficina d’Atenció a la Dependència

 

 • Adreça: C/ del General Riera, 115
 • Població: 07010  Palma de Mallorca
 • Telèfon:. 971 763 325
Oficina d'Atenció a la dependència

CENTRES COMARCALS DE MANACOR

 

 • Centre 1: per a temes de menors, família i drogodependències
  • Adreça: C/ del Bonjesús, 1   (antic C/ de José López)
  • Població: 07500 Manacor
  • Telèfon: 971 844 901
  • Fax: 971 554 781
 • Centre 2:  per atenció a famílies nombroses, a treball amb suport, a vellesa i família (EVIF),  Informació, orientació i assessorament per a gent immigrant (OFIM) i servei de prestacions de la renda mínima
  • Adreça: C/ del Bonjesús, 2   (antic C/ de José López)
  • Població: 07500 Manacor
  • Telèfon: 871 986 142
  • Fax: 871 986 150
Edificis Manacor

CENTRE COMARCAL D'INCA

 

 • Adreça: Antic Quarter de la Av. del General Luque, 223 (pavelló esquerre, 1r pis)
 • Població: 07300 Inca
 • Telèfon: 971 880 216
 • Fax: 971 502 407
Entrada-pati del centre Inca

Pàgines