Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Contracte Exclòs de la Llei de Contractes del Sector Públic relatiu a l'arrendament d'un immoble per magatzem de la Residència Huialfàs mitjançant adjudicació directa

Jueves, 31. Mayo 2018