Noticias

Noticias

L’IMAS destina 775.000 € per finançar tractaments sociosanitaris i material tècnic de persones amb discapacitat i de gent gran de Mallorca

Lunes, 5. Septiembre 2022

Avui s’obre el termini per sol·licitar aquestes ajudes que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones majors i de les que conviuen amb alguna discapacitat

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert avui el termini per demanar les ajudes econòmiques individuals adreçades, per una banda, a persones majors i, per l’altra, a persones amb discapacitat, amb la finalitat de cobrir les despeses realitzades quant a material tècnic i tractaments sociosanitaris destinats a facilitar el desenvolupament de la seva vida diària.
Ambdues convocatòries sumen un pressupost de 775.000 €, 275.000 € dels quals van dirigits a la gent gran i els altres 500.000 € a persones amb alguna discapacitat. L’IMAS ha augmentat la dotació d’aquesta darrera línia d’ajudes en 100.000 €, fins a arribar enguany al mig milió d’euros, per tal d’ampliar al màxim la cobertura de les necessitats d’un dels sectors de la població més vulnerable.
«Volem ampliar al màxim la cobertura de les necessitats d’un dels sectors de la població més vulnerable, contenir l’impacte que ha tengut per a les famílies la crisi derivada de la pandèmia, la invasió russa i l’increment de la inflació. Com a administració pública, treballam per garantir la igualtat d’oportunitats i per impedir que cap persona amb discapacitat o persona adulta major no pugui accedir a tractaments, ajudes tècniques o de mobilitat per motius econòmics», ha destacat Sofia Alonso, presidenta de l’IMAS.
Alonso ha afegit que «és molt important invertir tots els recursos possibles en donar suport a les persones més vulnerables, com són, en aquest cas, les que pateixen qualsevol classe de discapacitat i també la gent gran. El nostre objectiu és facilitar-los el camí cap a la promoció de la seva autonomia, i, si no és possible, simplificar al màxim el seu dia a dia pensant en el seu benestar».
La convocatòria adreçada a persones amb discapacitat inclou dos períodes subvencionables: per una banda, el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021; i per l’altra, el que cobreix el lapse de temps entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020.
Els doblers es distribuiran en dues línies específiques: ajudes per a material tècnic, com poden ser pròtesis, dispositius (audiòfons, ulleres o lentilles, entre altres) o vehicles destinats a suplir o complementar les mancances funcionals, i finançament per cobrir tractaments sociosanitaris i les despeses relacionades amb ells, com les de transport, en el cas de les persones amb discapacitat, i suport tècnic o de mobilitat, pel que fa a les persones majors.
Per una banda, els beneficiaris de les ajudes per a persones amb discapacitat tenen 40 dies hàbils, a partir d’avui, per sol·licitar-les i han de complir una sèrie de requisits, com ara, ser menor de 65 anys, estar empadronat en algun municipi de Mallorca i comptar amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33% en el moment en què es va efectuar el pagament del material o tractament.
Per l’altra, les condicions per poder optar al finançament quant a la gent gran són tenir 65 anys o més, residir a Mallorca i que les despeses s’hagin produït entre novembre de 2021 i el darrer dia de presentació de la sol·licitud.  Aquest grup de població té 20 dies hàbils per demanar les ajudes.
El termini per presentar-les comença avui dilluns i es perllongarà fins al 30 de setembre en el cas de les que fan referència a gent gran, i fins dia 31 d’octubre, per a les persones amb discapacitat i  
Amb l’objectiu de facilitar tot el procés d’informació i gestió de les ajudes, l’IMAS ha reforçat l’equip humà encarregat de tramitar els expedients amb tres noves contractacions. «La intenció és possibilitar l’accés al procés perquè totes les persones que ho necessitin puguin optar a aquestes ajudes», ha assegurat la consellera.
En aquest sentit, els interessats que hagin de menester assessorament o suport amb la tramitació podran demanar cita a alguna de les oficines d’atenció al ciutadà que l’IMAS té a Palma, Inca o Manacor o bé telefonar al número gratuït 900 100 444.
Les sol·licituds es podran presentar de forma presencial al registre general de l’IMAS o de qualsevol altra administració pública, per correu o a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Mitjançant aquest enllaç es pot accedir a les ajudes individuals per a persones amb discapacitat  i en aquest altre a les ajudes individuals per a gent gran.