Serveis Socials, Infància i Familia

Famílies monoparentals

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de Família Monoparental a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les  condiciones i requisits per sol·licitar el títol.

Per a més informació sobre horaris, tràmits i documentació consultau la seu electrònica

Cita prèvia

Haurà d'acudir a la seva cita a l'hora establerta.

Per l'obtenció o renovació del seu títol de Família Monoparental és imprescindible reservar cita prèvia

Enllaç a la cita prèvia: http://www.imasmallorca.net/cita

Telèfon gratuït 900 100 444

Com pot sol·licitar o renovar el seu títol de Família Monoparental?

El tràmit de sol·licitud/renovació del títol de Família Monoparental es pot fer de tres maneres:

* Telemàticament: a través del següent enllaç (és necessari disposar de certificat electrònic i signatura electrònica):

     https://imas.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12092

* Presencialment amb cita prèvia en qualsevol de les nostres oficines d'atenció al ciutadà de Palma, Inca o Manacor. Pot sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 900 100 444 o a través del següent enllaç: https://www.imasmallorca.net/cita

* Presencialment sense cita prèvia, pot presentar la documentació al registre de qualsevol de les nostres oficines de Palma, Inca o Manacor o en qualsevol oficina de registre de l'Administració insular, de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

   L’horari de les nostres oficines en matèria de registre és:

       Palma:

            • C/General Riera 67, de 9 a 14h.

            • C/Pere Dezcallar i Net 11:

                 • Dilluns, dimecres i dijous, de 9 a 17h.

                 • Dimarts i divendres, de 9 a 14h.

       Inca:

            • Avinguda del General Luque 223, de 9 a 14h.

       Manacor:

            • C/Del Bonjesús 2, de 9 a 14h.

.