Noticias

Noticias

Més de 250 persones amb Discapacitat cercaren feina a través de l'IMAS el 2012

Martes, 19. Febrero 2013

Durant l'any s'han formalitzat 158 Contractes Gràcies al programa "Ergon" de la institució insular

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), mitjançant el programa d'Inserció Sociolaboral per a persones amb Discapacitat "Ergon", va ATENDRE Durant el 2012 un total de 252 demandants d'ocupació que patien qualque Tipus de discapacitat.

Tot i els dificultats per aconseguir feina a l'actual conjuntura econòmica, des de l'IMAS han aconseguit formalitzar 158 Contractes Durant l'any, quasi La totalitat (109) en empreses privades. 47 dels Contractes han Estat indefinits, 12 d'una durada superior a l'any, 16 de mig any, 65 entre un i sis mesos i just 18 Contractes han Estat inferiors al mes.

L'Itinerari integral d'inserció "Ergon" dsenvolupat per l'IMAS te com a Objectiu Promoure i facilitar que persones AMB qualque Tipus de discapacitat puguin optar AMB els màximes Competències a la Integració laboral en el mercat ordinari ia la plena normalització social. Aixi, des de la secció de Treball amb Suport de l'IMAS és duen a Terme Procediments sistemàtics d'orientació, formació, Suport i Seguiment laboral i social.

Pel que fa al perfil de les persones ateses paper programa de Treball en Suport de l'IMAS Durant el 2012, quasi La meitat patien 01:00 discapacitat intel · lectual (135). Per edats, 88 tenint entre 18 i 25 anys, 72 entre 25 i 35 i 42 entre 35 i 45 anys. De la resta, 31 tinença entre 45 i 55 anys, 7 entre 55 i 65 anys i 12 entre 16 i 18 anys.