Noticias

Noticias

L’IMAS aposta per programes específics per reduir l’abandonament escolar dels adolescents i facilitar la recerca de feina

Martes, 26. Julio 2022

La institució insular ha firmat per primera vegada la concertació de 40 places per desenvolupar un servei socioeducatiu dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys

L’Institut Mallorquí d’Afer Socials (IMAS) ha firmat per primera vegada la concertació de 40 places amb la Fundació Diagrama per desenvolupar un servei socioeducatiu d’inserció laboral per a joves d’entre 14 a 17 anys. Mitjançant aquest concert es pretén oferir una atenció personalitzada als adolescents que es troben en risc d’abandonar el sistema acadèmic o de no superar-lo, i facilitar la seva la integració social i al món laboral.

En concret, el programa està adreçat a persones menors d’edat amb mesura de protecció que es troben en un moment de crisi adolescent la qual els pot dur abandonar els estudis o bé a suspendre’ls i que, per tant, requereixen una atenció especialitzada o reparadora per prevenir o minvar el dany emocional o els problemes conductuals o de personalitat que presenten.

«Treballam per implantar fórmules alternatives que ajudin aquests joves a integrar-se social i laboralment, i ho feim segons les característiques de cada un d’ells i en un ambient de proximitat que no els pot oferir l’educació reglada i que esdevé clau per poder treure el màxim profit de les seves habilitats», ha destacat la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

Després d’una valoració prèvia, a cada participant se li dissenya un itinerari específic encaminat a afavorir l’autonomia personal i a millorar les seves aptituds. Per a això, es posen al seu abast recursos que li permetin mantenir-se o reinserir-se en el sistema educatiu formal o bé que l’orientin en l’adquisició d’habilitats professionals i li ensenyin tasques de recerca de feina d’acord amb les seves necessitats i història personal.

L’atenció específica per als joves de 14 i 15 anys contempla orientació i formació que complementa el seu itinerari i és un recurs formatiu bàsic que dona suport al centre escolar i evita processos de conflicte social. En el cas de joves de 16 i 17 anys i que ja estan en edat laboral, s’ofereix suport en la recerca d’ocupació, el qual inclou una part d’informació general sobre el món laboral i una part pràctica, acompanyada de recerca de feina, en què destaquen els aspectes de participació, creativitat, flexibilitat i educació en valors.

La directora insular d’Infància i Família, Mara de los Ángeles Fernández Valiente, ha recordat que «evitar el fracàs escolar i donar l’oportunitat d’accedir a un treball de qualitat és clau per garantir el benestar futur dels joves que tenim en acolliment. Amb la concertació d’aquestes places donam estabilitat a un recurs que ens permet assegurar que compten amb les eines necessàries per a l’èxit en el procés de transició cap a la vida adulta».

A més de fer seguiment dels joves en procés d’emancipació, el servei contempla un programa alternatiu d’atenció especialitzada a joves amb amonestacions continuades al centre escolar. Se’ls atén els dies que estiguin expulsats de l’institut i s’aprofita per reforçar-los en les matèries que el centre educatiu consideri adients perquè no perdin el ritme acadèmic durant l’expulsió. També es treballen amb ells aspectes personals com l'assumpció de normes i responsabilitats, les habilitats socials i el respecte als altres, l'autocura i l'autoestima.

La mitjana de temps d’atenció és com a mínim de 15 hores mensuals repartides en tallers d’hivern i escola d’estiu, la qual és de caire més lúdic, encara que contempla també classes d’immersió lingüística dirigides a persones menors estrangeres no acompanyades.

El conveni entre l’IMAS i la Fundació Diagrama per al concert 40 places del Servei Socioeducatiu d’Inserció Laboral per a joves d’entre 13 i 17 anys és per a dos anys, prorrogables dos anys més i es basa en la filosofia de l’IMAS d’oferir serveis especialitzats adaptats a les necessitats reals de les persones usuàries. En aquest sentit, en el marc d’aquest servei, un total de quatre educadors i educadores a jornada completa atendran personalment cada un dels joves per garantir que puguin realitzar el procés al seu propi ritme.