Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Contratación privada del seguro de daños materiales y robo de los edificios adscritos al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria

Jueves, 13. Noviembre 2014
Tipo Contratante: Administratiu especial
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2014  a les 14 hores.