Serveis Socials, Infància i Familia

Intervenció psicoterapèutica

Què és?

És un programa especialitzat d’intervenció familiar psicoterapèutica per millorar les habilitats parentals i per tractar les seqüeles dels maltractaments i abusos soferts pels infants. Amb el programa també es contribueix a crear xarxes de professionals que treballen amb aquestes famílies que tenen expedient obert a l’Àrea de Menors i Família de l’IMAS i donar-los suport.

Què ofereix?

  • Intervenció familiar terapèutica
  • Tractament psicoterapèutic dels efectes del maltractament

A qui s'adreça?

Famílies, infants i adolescents menors de 18 anys amb expedients de protecció.

Com accedir-hi?

Secció d'Infància i Família de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 8 a 15 hores

Atenció

Telèfon: 971 436 104
Fax: 971 430 350

.