Inclusió Social

inclusió social

Suport tècnic als serveis socials municipals

Què és?

És la cooperació, l'assistència tècnica i l'assessorament als professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les mancomunitats de Mallorca, a l'hora de desenvolupar les competències atribuïdes  en matèria de serveis socials a les corporacions locals, especialment les prestacions socials bàsiques.

.