Inclusió Social

inclusió social

Coordinació de comissions comarcals municipals. Reunions comarcals

Què és?

S’han constituït quatre espais comarcals de coordinació territorial, que constitueixen diferents agrupacions dels municipis o de les mancomunitats de Mallorca. Aquest programa és un intent de promoure la facilitació d’espais d’intercanvi d’informació, d’experiències i també de fomentar la participació i la col·laboració entre els diferents municipis de Mallorca (vegeu el mapa d'àrees territorials).

Es pot veure com s'agrupen el territoris de tots els municipis de Mallorca al document adjunt: 'Espais comarcals de coordinació territorial'

Què ofereix?

La SSTM convoca cada grup de municipis a una reunió mensual. En aquestes reunions comarcals assisteixen els representants del SS de cada municipi per tractar les necessitats del territori o les propostes o requeriments dels diferents departaments de l'IMAS, del Govern Balear o d’altres entitats (en les reunions, sovint, també hi participen els responsables de diferents àrees de l'IMAS o d’altres administracions públiques o privades).

A qui s'adreça?

De forma directa, es convoca per a tots els professionals responsables dels serveis socials municipals, però el servei també va dirigit a l’equip de professionals que hi treballen vinculats.

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud o la demanda dels professionals dels serveis socials municipals als tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telèfons: 971 014 429
                 971 014 240
Correu electrònic:  supterritorial@imas.conselldemallorca.net

.