Inclusió Social

inclusió social

Guia d’informació permanent dirigida als professionals dels serveis socials de Mallorca

Què és?

És l'anàlisi documental periòdic del contingut del BOIB, en matèria de protecció social (habitatge, treball, educació, sanitat,... ) i, especialment, en matèria de serveis socials.

Què ofereix?

Enviaments per correu electrònic a tots els serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca d’un avís (en alguns casos una fitxa informativa elaborada per la secció), que detalla les informacions més rellevants sobre la publicació de normativa, cursos, jornades, projectes, etc., de les matèries abans esmentades, que també inclou informació sobre ajudes o subvencions.

A qui s'adreça?

A tots els professionals que treballen vinculats als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca. Aquest servei va dirigit a tot l’equip de professionals, però es concreta en un enviament per correu electrònic al professional de referència de cada un dels centres municipals, que actua de porta d’entrada de la informació i de distribució posteriorment, a tot el servei.

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud o la demanda dels professionals dels serveis socials municipals als tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS.

Lloc d'atenció

  • Seu de l’IMAS
  • I al propi municipi. Es requereix connexió amb xarxa web.
.