Menors i Família

menors

Curs informatiu on-line acolliment familiar

Què és?

Des de l'IMAS volem donar a conèixer la figura de l'acolliment familiar.
Sovint escoltam la paraula acolliment familiar, i no sabem molt bé el que significa i tot el que implica.
Mitjançant aquest curs vos proposam ampliar la vostra informació damunt l'acolliment familiar i vos ajudarà a l'hora de donar la passa de fer la sol·licitud.

Què ofereix?

  • Informació, formació i assessorament damunt diferents temes de l'acolliment familiar: marc jurídic, programes d'acolliment familiar, criteris d'aptitud per ser família acollidora, perfils del menors, pautes educatives, etc.
  • Qüestionaris al final de cada tema per la vostra autoavaluació.

A qui s'adreça?

A totes les persones que vulguin ampliar els seus coneixements de l'acolliment familiar.
A les famílies que volen acollir un menor i desitgen tenir més informació.

Com accedir-hi?

TOT TOC ¿ME ABRAZAS?. Haureu de crear-vos un usuari i confirmar-lo des de la vostra direcció de correu electrònic.

Les dades personals formaran part d'un fitxer gestionat per l'IMAS als efectes de gestionar aquests cursos. Podeu exercir el dret de rectificació o anul·lació d'aquestes dades davant la Secció d'Acolliments Familiars de l'IMAS, al carrer del General Riera, 67.

.