Inclusió Social

inclusió social

Atenció i tractament ambulatori. Les Unitats de Conductes Addictives (UCA)

Què és?

És un programa que dona atenció ambulatòria a les persones amb transtorn de conductes addictives amb i sense substància (alcohol, opiacis de prescripció, heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi, altres substàncies; joc patològic, noves tecnologies, sexe i altres) i a les seves famílies des de un enfocament mèdic i psicosocial.

Què ofereix?

Les UCA ofereixen una sèrie de programes:

1.Programa d’informació i orientació a les persones afectades, als seus familiars i a altres persones interessades si ho demanen.

2. Programes de desintoxicació:

 • Ambulatòria
 • Hospitalària: derivació a la UPRA, unitat de desintoxicació hospitalària d'alcohol ubicada a l'Hospital Psiquiàtric de Palma. 

3. Programes de deshabituació:

 • Suport farmacològic:
  • Antagonistes opiàcies
  • Deshabituació farmacològica de drogues no opiàcies
  • Interdictors i anticraving de l’alcohol
  • Tractament i manteniment amb metadona, buprenorfina/naloxona
 • Programes lliures de drogues
 • Programes d’atenció psicològica: individual, de parella, familiar
 • Programa d’atenció a la psicopatologia dual:
  • Coordinació amb salut mental
  • Abordatge farmacològic de la patologia psiquiàtrica
  • Derivació a recursos de la xarxa psiquiàtrica en cas necessari
 • Programa de seguiment de l’evolució dels usuaris amb VIH/sida i altres patologies infeccioses
 • Programes de deshabituació de tipus residencial

4. Programes i estratègies de reducció de danys:

 • Programes de disminució/consum controlat de l’alcohol i reducció de danys
 • Reducció de danys d’altres drogues i potenciació d’hàbits saludables
 • Intercanvi de xeringues i administració de preservatius

5. Atenció i integració social:

 • Seguiment de la situació jurídica
 • Inserció sociolaboral
 • Derivació a recursos
 • Programa de suport territorial als serveis socials comunitaris

Els equips tècnics que integren aquesta Secció es distribueixen territorialment en cinc Unitats de Conductes Addictives (UCA).
Cada un disposa d’un equip tècnic integrat per: 1 metge/essa, 1 psicòleg/òlega ,1 treballador/a social, 1 ATS/DUI, 1 auxiliar d’infermeria, 1 auxiliar administratiu/iva.

Com accedir-hi?

Contactant amb les UCAS

Lloc d'atenció

 

Horari d'atenció

Els horaris d'atenció depenen de cada UCA, consultau al document anomenat 'Horaris d'atenció i equips tècnics dels UCA'.

(La  UCA de Calvià i la UCA de Migjorn comparteixen l’equip tècnic al 50 % i alternen els divendres per cobrir l’atenció en els dos centres).

 

.