Serveis Socials, Infància i Familia

Voluntariat per la infància

Què és?

El projecte de voluntariat a la Direcció Insular de Menors i Família és un projecte per donar resposta a algunes de les necessitats que presenten els infants que resideixen a les llars. Sortides culturals, excursions, activitats de lleure, esport, lectura, música, jocs… seran algunes de les activitats que infants i persones voluntàries podran fer juntes.

 

Què ofereix?

El projecte pretén captar, formar, i valorar els voluntaris, així com oferir-los el suport tècnic per fer de l’experiència del voluntariat amb els centres de protecció de menors una experiència enriquidora.

Del resultat de l’experiència durant l’aplicació del projecte fins al dia d’avui podem dir que els voluntaris han desenvolupat la seva col·laboració de dues maneres: la primera, oferint a tot el grup resident a una mateixa llar una activitat concreta (contacontes, jardineria, cuina, etc); la segona, oferint a un menor o a un grup de germans el seu temps i companyia per cobrir el temps d’oci (caps de setmana, festius) fora del centre residencial.

A qui s'adreça?

Per ser voluntari és necessari:

 • Ser major d’edat.
 • Tenir bon estat de salut.
 • Tenir la disponibilitat i motivació d'oferir el teu temps i companyia a un menor o grup de menors.
 • Passar pel procés de valoració i formació del projecte de voluntariat.
 • Acceptar les condicions del projecte.

 

Què cal aportar?

 • DNI
 • Fotografia/es del/s sol·licitants
 • Certificat d’empadronament
 • Declaració personal de no estar sotmès a cap causa penal ni de privació de pàtria potestat
 • Certificat mèdic oficial
 • Certificat d’antecedents penals (Gerència Territorial de Justícia. C/ Posada del Real, 14-1r)

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud a Llars del Menor, del Servei de Menors i Família:

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

.