Menors i Família

menors

Famílies niu amb família pròpia

Què és?

És un programa d'acollida familiar permanent dins la pròpia família que té per objectiu proporcionar un medi familiar alternatiu o complementari amb caràcter indefinit als menors en situació de desemparament, no susceptibles d'adopció.

La finalitat del programa famílies niu és oferir una família a un menor de manera permanent que ha estat separat dels seus pares i es considera que no pot tornar amb ells:

 • La mesura jurídica és un acolliment familiar permanent amb família pròpia
 • Temporalitat de l’acolliment familiar és fins la majoria d’edat
 • Els menors tenen visites regulades amb els pares o altres familiars
 • L’acolliment finalitza a la majoria d’edat del menor

Què ofereix?

 • Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'acolliment familiar permanent
 • Acolliment familiar permanent

A qui s'adreça?

Per ser família niu en família pròpia és necessari:

 • Ser família del menors fins a quart grau
 • Ser major d’edat
 • Tenir bon estat de salut
 • Sentir la motivació d’acollir el teu familiar
 • Passar pel procés de valoració i formació del Programa de Famílies niu pròpia
 • Acceptar les característiques del programa

Què cal aportar?

 • Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat mèdic oficial
 • Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
 • IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud al Servei d'acolliment familiar dirigida al Servei de Menors i Família.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 498 805
Fax: 971 761 231

.