Menors i Família

menors

Famílies cangur

Què és?

A Mallorca hi ha nins i nines a centres que necessiten una família. Són infants que no poden estar amb els seus pares, i que per la seva edat i les seves circumstàncies, no tenen una família.

La teva família podria ser la seva.

L’acolliment familiar simple és una mesura de protecció que té per objectiu principal oferir temporalment un context familiar normalitzat mentre els seus pares biològics superen les dificultats que presenten quan s’inicia el procés d’acollida, o bé, en el cas de separació definitiva mentre es formalitza un acolliment permanent o preadoptiu.

La finalitat del programa famílies cangur és oferir a un menor una família que el cuida de forma temporal quan ha de ser separat dels seus pares, durant el temps necessari per valorar la mesura definitiva que s'ha de donar al menor.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Lloc d'atenció

.