Inclusió Social

inclusió social

Promoció de la salut a l'àmbit juvenil

Què és?

Assessorament i suport a recursos i/o entitats del municipi que treballen amb joves pel tal d’incorporar actuacions dirigides a la promoció d’hàbits saludables, abordant de forma explícita el consum de drogues i els riscs que hi estan associats.

A qui s'adreça?

Mediadors juvenils, infants i joves, i infants i joves en situació de risc.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció de l'IMAS

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.