Inclusió Social

inclusió social

Promoció de les habilitats preventives de les famílies

Què és?

Aquest programa s'encarrega de la gestió i/o realització de tallers psicoeducatius de caire grupal i l’oferta d’orientació individual i/o familiar, sempre com a col·laboradors de recursos i/o entitats que ja intervenen a un territori  concret.: tallers per a famílies seleccionades en funció de determinats indicadors de risc.

A qui s'adreça?

Famílies amb fills/es menors d’edat del municipi i/o mancomunitat en general, i de manera específica les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i/o que tenen fills/es amb conductes de risc.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.