Inclusió Social

inclusió social

Suport a l’educació per a la salut a l’àmbit escolar

Què és?

És un programa de formació i assessorament a professors i orientadors que volen dur a terme programes d’educació per a la salut en els centres educatius de Mallorca.

A qui s'adreça?

Professorat, tutors, tècnics educatius, i pares i mares de la població escolaritzada.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció Comunitària.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.