Inclusió Social

inclusió social

Suport als municipis en l’elaboració i execució d’estratègies preventives

Què és?

La funció d’aquest programa és donar suport als municipis de Mallorca en l’execució de les seves polítiques de prevenció. L’instrument bàsic és l’elaboració, execució i coordinació dels respectius plans municipals sobre drogodependències, com a recurs per impulsar la planificació, el desenvolupament, la coordinació i l’avaluació dels programes de prevenció comunitària a cada municipi de Mallorca.ç

Dins aquest programa i en compliment del Pla sobre drogodependències i altres addiccions  de Mallorca, l'IMAS ha elaborat el Qüestionari per al diagnòstic comunitari sobre consum de drogues i conductes addictives.

Aquest qüestionari es posa a l' abast per quan l'Ajuntament decideix elaborar o renovar el seu pla amb el suport de l'equip de prevenció comunitària.

Tal com recomana l'Estratègia Nacional sobre Drogues, el qüestionari recull de manera diferenciada les dades per distinció de gènere a fi de poder ajustar les actuacions posteriors.

A qui s'adreça?

Corporacions municipals, professionals dels serveis municipals, professionals de serveis que actuen als municipis, i membres d’entitats comunitàries.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció Comunitària

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.