Serveis Socials, Infància i Familia

Post adopcions

Què és?

Es tracta d’un servei que ofereix l’Administració amb un programa concertat amb l’entitat sense afany de lucre INTRESS per assegurar que l’adopció es desenvolupa amb garanties d’èxit. Es vol donar suport psicosocial, assessorament, formació i atenció terapèutica especialitzada a les famílies adoptives, als fills adoptats i als professionals amb els quals tenen relació. És un servei de caràcter voluntari, confidencial i adaptat a les necessitats de cada família.
Més informació al document adjunt 'post adopcions'

Què ofereix?

L’objectiu principal del servei de post adopcions és garantir que les adopcions s’assoleixin amb èxit, minimitzant-ne els factors de risc que amenacen l’estabilitat familiar i la plena integració del menor en la família i en la societat.

A qui s'adreça?

A les famílies adoptives, als fills adoptats i als professionals amb els quals tenen relació.

Com accedir-hi?

Secció d'adopcions de l'IMAS

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.