Gerència i gestió

gerència

Borsí d'auxiliar d'inserció

Què és?

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d'aprovació de la llista definitiva de persones integrants de la borsa d'auxiliar d'inserció.
 

 

 

Lloc d'atenció

.