Gent gran

Foto persona major amb infant

Llars de gent gran

Què és?

Les llars de gent gran són centres destinats a promoure i organitzar activitats pel foment de la autonomia, la convivència i l’ajuda mútua.

L'objectiu és afavorir un envelliment satisfactòri per prevenir la dependència, potenciar l’autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.

Què ofereix?

Els centres ofereixen els serveis i les activitats que es descriuen a continuació. Els serveis específics de cada centre es recullen en els documents informatius del mateix centre.

  1. Servei d'orientació, informació, consulta i assessorament
  2. Tallers ocupacionals per el foment de la capacitat artística
  3. Activitats d’oci i temps lliure
  4. Activitats de prevenció i promoció de la salut
  5. Serveis de podologia i perruqueria
  6. Sala de jocs i TV, cafeteria/menjador
  7. Biblioteca i Ciberaula

A qui s'adreça?

A persones majors de 60 anys,  els seus cònjuges i els pensionistes majors de 55 anys que hagin tramitat el carnet de soci o sòcia.

Com accedir-hi?

  • Directament dirigir-se als centres
  • Derivats d'altres institucions i/o entitats

(per obtenir el carnet de soci/cia s'ha de presentar el DNI i una fotografia)

Horari d'atenció

de 9 a 15 horas

.