Gent gran

Foto persona major amb infant

Servei d'Atenció Integral a Domicili (SAID)

Què és?

El Servei d'Atenció Integral a Domicili (SAID) és un servei d'ajuda a domicili centrat en la persona impulsat per l'IMAS arreu de Mallorca per afavorir que totes les persones majors o en situació de dependència puguin rebre l'atenció adequada a casa seva. L'objectiu és que aquest programa sigui una alternativa real a l'ingrés residencial i facilitar així que tothom puguin envellir en el seu propi entorn. 

Què ofereix?

Atenció integral especialitzada i adaptada a les necessitats, hàbits i rutines de cada persona usuària. Els professionals del SAID realitzen les cures i el tractament pertinents, però també fomenten l'estimulació cognitiva i fan la funció d'acompanyament de la persona que atenen. 

A qui s'adreça?

A les persones majors dependents que tenen l'autonomia suficient per no haver d'ingressar a una residència, així com a les persones amb una dependència que poden ser ateses a casa seva i volen envellir en el seu entorn. 

Amb el documental l'Ajuda Invisible creat per l'IMAS, podeu conèixer el testimoni d'algunes de les persones usuàries d'aquest servei que cerca que tothom rebi l'atenció adequada segons les seves necessitats i filosofia de vida. 

 

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials municipals o la direcció d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics de l'IMAS. 

.