Serveis Socials, Infància i Familia

Programa Famílies Acote

Què és?

El programa Famílies Acote està adreçat a famílies que vulguin acollir joves migrants no acompanyats (adolescents de 12 a 17 anys) en situació de desprotecció. A Mallorca hi ha infants i adolescents que arriben sense cap adult de referència i que, per la seva edat i les seves circumstàncies haurien de gaudir d'una familia.

Amb aquest programa l'IMAS cerca famílies que comparteixin o siguin coneixedors de la cultura d'aquests joves i estiguin predisposades a oferir-los la seva llar. 

Què ofereix?

Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'aquest programa d'acolliment familiar.

A qui s'adreça?

Per ser família Acote és necessari:

Ser major d’edat
Tenir bon estat de salut
Sentir la motivació d’acollir 
Passar pel procés de valoració i formació del Programa de Famílies d'Acolliment pertinent
Acceptar les característiques del programa
Conèixer/acceptin la cultura dels nins i nines als qui va destinat aquest programa 

Què cal aportar?

Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
Certificat d'antecedents penals
Certificat mèdic oficial
Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud a la Secció d'Acolliments Familiars de l'IMAS.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 hores 

Atenció

Telf: 900 100 444

.