Gerència i gestió

gerència

Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2020

Què és?

En data 24 de desembre de 2020, s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública de personal funcionari per a l'any 2020

.